DOKUMENTY

> ŠTÚDIE 

ŠTÚDIA A: 3 dôvody prečo odmietnuť ciele HOMO lobistov‘

Zoznámte sa s renomovanými zahraničnými štúdiami, ktoré odhalujú hlavné dôvody prečo byť proti zavádzani politických cielov HOMOloby

  1. LEGALIZÁCIA HOMO-ZVÄZKOV SPÔSOBUJE NÁRAST HOMOSEXUÁLNEHO SPRÁVANIA V SPOLOČNOSTI
  2. 25% DETÍ VYCHOVÁVANÝCH U GAY OTCOV ZVAZUJE SAMOVRAŽDU!
  3. VĎAKA HOMO AGENDE DISKRIMINÁCIA KRESŤANOV V EURÓPE NARASTÁ!

ŠTÚDIA B: ÚV dal apoň 200 000 EUR na podporu politickej LGBTI loby!

Podla poslednej štúdie za rok 2012 dal Úrad vlád na LGBTI loby až 197 000 EUR. Je možné, že táto položka nieje definitívne čislo, lebo mnohé projekty a finančné toky grantov nebolo možne presne sledovať.

ŠTÚDIA C: Kto v NR SR podporuje LGBT politku? Analýza hlasovania o reg. partnerstvách

Len 9% poslancov je ochotných podporiť Registrované Partnerstvá v NR SR. 63% ich vyslovene odmieta a 26% nepodporuje lebo sa zdržalo za ne hlasovať.

PROGRAM VLADY - kapitola o rodine

"... manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro"

 

> ARGUMENTY 

POTVRDENÉ: Legalizácia homo-zväzkov spôsobuje nárast homosexuálneho správania

Množstvo výskumov uskutočnených po celom svete potvrdilo, že v spoločnostiach, ktoré schvaľujú homosexuálne správanie, sa homosexualita rozširuje. O legalizácii manželstiev rovnakého pohlavia budú voliči rozhodovať vo viacerých štátoch USA. Je to konečným spoločenským potvrdením, ktoré bude viesť k tomu, že viac jednotlivcov bude žiť homosexuálnym životným štýlom.

25% DETÍ gay otcov zvažuje SAMOVRAŽDU!

Podľa poslednej štúdie sa v osobnom živote darí lepšie deťom heterosexuálnych rodičov, ako deťom rodičov - homosexuálov. Nové zistenia uvítali najmä zástancovia skutočných manželstiev, keďže z vedeckého hľadiska ide o doposiaľ najvierohodnejšiu štúdiu týkajúcu sa tejto problematiky.

Diskriminácia kresťanov v Európe RASTIE!

Observatórium intolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe (OIDCE) vydalo výročnú správu, ktorá zaznamenáva incidenty proti-kresťanskej diskriminácie vo všetkých členských štátov EÚ. OIDCE vybralo najvýraznejšie prípady, v ktorých sa kresťania stretli buď s priamými skutkami nenávisti alebo s právnymi obmedzeniami vrátane zatknutí a súdov, so zameraním na slobodu prejavu, viery a svedomia.

 

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku