Hrobové miesto pre našich najmenších zosnulých v Košiciach

SRDEČNÁ VĎAKA :)

8. novebra 2016 sme vďaka vašej pomoci v Košičkom kraji odhalili nové hrobové miesto pre potratené deti.

 

Hrob bol vysvatený Mons. Forgáčom

 

Bližsie informácie o použivaní hrobového miesta najdete našej webovej stránke hrobovemiesto.detike.eu a na našom letáčiku:

Letak A

Leták B

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Pomôžte dať potrateným deťom
dôstojné miesto k odpočinku

Zostáva nám zrealizovať posledné dva kroky:

Pomôžte nám dokončiť vznik hrobového miesta pre potratené deti v Košickom kraji. Chýbajú nám financie na tieto kroky:

1/ Umelecká úprava hrobové miesta na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením;

2/ Osveta na miestnej úrovni o dôležitosti a spôsobe pochovávanie spontánne a umelo potratených detí.

 

 

 

MIESTO ÚCTY K NAŠÍM NAJMENŠÍM ZOSNULÝM
Podporte projekt milosrdenstva v Košiciach

Jedným zo skutkov telesného milosrdenstva je pochovávanie mŕtvych. Zdanlivo samozrejmé, čo azda ani netreba zdôrazňovať. No deťom, ktoré zomreli pred narodením, je táto „samozrejmosť“ dopriata len výnimočne. Drvivá väčšina končí ako biologický odpad.


Od roku 2005 máme zákon, ktorí umožňuje rodičom vyžiadať mŕtve dieťa na pochovanie v akomkoľvek štádiu vývoja po počatí. Väčšina rodičov o tom nevie. Okrem toho, hlavne v mestách môže byť pochovávanie finančne náročnejšie, čo mnohých rodičov odradí od pohrebu, alebo sa uchyľujú pochovaniu na nedôstojnom a zároveň aj nelegálnom mieste.

Preto pred rokom vznikol projekt vytvoriť v Košiciach hrobové miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Prvé slovenské miesto pre pochovávanie nenarodených detí vzniklo 22.2. 2012 v Nevoľnom. Teraz sa podobný projekt rodí v Košiciach. Na Verejnom cintoríne sme pripravili hrob, kde budú môcť rodičia uložiť pozostatky telíčka svojich detí. Pochovávanie detí v spoločnom hrobe sa bude riadiť osobitným poriadkom tak, aby sa zachovali požiadavky dôstojného nakladania, identifikácie i hygieny. Teraz potrebujeme s vašou pomocou dokončiť vonkajšiu úpravu hrobového miesta, aby sa mohol začať používať.
 

Na projekte spolupracujú Úrad pre apoštolát ochrany života, Aliancia za život, o.z. a Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh.

Pomôžte nám zrealizovať posledné dva kroky:
1)    Dokončenie náhrobného kameňa,
na ktorom bude dominovať pohyb i farby vznikajúceho života a slovo zo Žalmu 139 „Utkal si ma v živote mojej matky“.

 • Umelecké stvárnenie zo skla: 1500€

2)   Osvetová kampaň v Košiciach
distribúcia informácií o novovzniknutom hrobovom mieste a o možnostiach jeho využívania.

 • Prospekty na propagáciu (grafika, tlač) – 30.000ks: 400€
 • Osveta cez oscialnu sieť Facebook na mesiac: 300€
 • Certifikáty o pochovaní dieťaťa, matričná kniha, iné administratívne náležitosti: 100€
 • Administratíva projektu: 161eur

Potrebujeme vyzbierať: 2461€

 

Doposiaľ sme zrealizovali:

 • Zakúpenie hrobového miesta na verejnom cintoríne v Košiciach
 • Vytvorenie betónového skeletu v zemi

 • Verejná súťaž na umelecké stvárnenie povrchovej časti hrobu
 • Vizuálna prezentácia projektu v košických farnostiach
 • Zakúpenie žulovej hrobky

 

Ukončenie projektu:

Projekt má slúžiť na dofinancovanie vzniku hrobu pre potratené deti. Ukončenie projektu je naplánované na 15. novembra 2016.

 

Na projekte spolupracujú:

 • Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze,
 • Aliancia za život, o.z.,
 • Farnosť Kráľovnej pokoja Košice-Juh

Kontakt:

p. Dušan Škurla
detike (at) detike.eu

Aliancia za život, o.z.
Kováčska 48, 040 01 Košice
www.detike.eu

 

7 years ago

ĎAKUJEME :)

Milí priatelia života,

s úžasom sme sledovali, ako promptne ste zareagovali na našu prosbu a veľmi štedro ste podporili projekt košického hrobového miesta pre nanarodených. Veľká vďaka za neobyčajnú štedrosť! Požehnali sme ho len pár dní pred ukončením Roka milosrdenstva ako konkrétny príspevok k jeho sláveniu. Mimochodom, už máme dva hlásené „prípady“ – rodičov, ktorí chcú pochovať svoje mŕtve prenatálne dieťatko.

 

Požehnanie hrobového miesta
8. november 2016

Za účasti ekumenického spoločenstva z Košíc i Mukačeva sa slávnosť požehnania začala v obradnej sieni bohoslužbou slova. Po nej sa približne 150 účastníkov presunulo k samotnému hrobu, ktorý odhalil Mons. Milan Chautur a požehnal Mons. Marek Forgáč.

 

Propagačný leták
6. november 2016

vo väčšine košických kostolov dobrovoľníci distribuovali propagačný leták, ktorý informuje o význame pochovávania nenarodených i postupe v prípade potreby.

Letak A

Leták B

 

 

Vaše dary sa nestratia

Keďže v zbierke vznikol prebytok, chcem Vás informovať, že ho použijeme na výrobu nových exteriérových bannerov, ktoré využívajú aktivisti počas svojej modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania abortov. Hoci 25. decembra 2016 končí projekt 9 mesiacov za život , na mnohých miestach Slovenska budú verejné modlitby prebiehať aj naďalej a tak budú tieto bannery potrebné a intenzívne využívané. Všimnite si na MAPE, kde a kedy sa aj vy môžete zapojiť do projektu.

Nový hrob pre deti?

Okrem toho, na základe našej výzvy na www.zakrestanske.sk sa nám ozval pán, ktorý vlastní v inom meste prázdny hrob a rád by ho poskytol práve na tento účel. Teším sa, že sme aj takým spôsobom mohli spustiť lavínu dobra. Dúfajme, že sa naozaj bude šíriť v našich mestách a obciach.

 

Internetová stránka

Zároveň bola zriadená internetová stránka hrobovemiesto.detike.eu

 

Ešte raz srdečná vďaka za Vašu pomoc pri tomto bohumilom diele.

S pozdravom a v modlitbách,

p. Dušan Škurla
detike (at) detike.eu

Aliancia za život, o.z.
Kováčska 48, 040 01 Košice
www.detike.eu

 

 


Custom text
Vincent Vattai

7 years ago
200
Magdaléna Chytrová

7 years ago
5
Anonym

7 years ago
130
Anonym

7 years ago
200
Štefánia Matisová

7 years ago
10
Mária Budzáková

7 years ago
10
Peta Mihalkova

7 years ago
50
Anonym

7 years ago
30
Anonym

7 years ago
5
Anna Justhová

7 years ago
20
Anonym

7 years ago
10
Anonym

7 years ago
50
Anonym

7 years ago
10
Matej Fulop

7 years ago
10
Anonym

7 years ago
50
Vincent Papáč

7 years ago
100
Anonym

7 years ago
10
Lucia Koukolová

7 years ago
10
Anonym

7 years ago
20
Dominika Juhászová

7 years ago
20

PREHĽAD NOVINIEK:

 

7 years ago

ĎAKUJEME :)

Milí priatelia života,

s úžasom sme sledovali, ako promptne ste zareagovali na našu prosbu a veľmi štedro ste podporili projekt košického hrobového miesta pre nanarodených. Veľká vďaka za neobyčajnú štedrosť! Požehnali sme ho len pár dní pred ukončením Roka milosrdenstva ako konkrétny príspevok k jeho sláveniu. Mimochodom, už máme dva hlásené „prípady“ – rodičov, ktorí chcú pochovať svoje mŕtve prenatálne dieťatko.

 

Požehnanie hrobového miesta
8. november 2016

Za účasti ekumenického spoločenstva z Košíc i Mukačeva sa slávnosť požehnania začala v obradnej sieni bohoslužbou slova. Po nej sa približne 150 účastníkov presunulo k samotnému hrobu, ktorý odhalil Mons. Milan Chautur a požehnal Mons. Marek Forgáč.

 

Propagačný leták
6. november 2016

vo väčšine košických kostolov dobrovoľníci distribuovali propagačný leták, ktorý informuje o význame pochovávania nenarodených i postupe v prípade potreby.

Letak A

Leták B

 

 

Vaše dary sa nestratia

Keďže v zbierke vznikol prebytok, chcem Vás informovať, že ho použijeme na výrobu nových exteriérových bannerov, ktoré využívajú aktivisti počas svojej modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania abortov. Hoci 25. decembra 2016 končí projekt 9 mesiacov za život , na mnohých miestach Slovenska budú verejné modlitby prebiehať aj naďalej a tak budú tieto bannery potrebné a intenzívne využívané. Všimnite si na MAPE, kde a kedy sa aj vy môžete zapojiť do projektu.

Nový hrob pre deti?

Okrem toho, na základe našej výzvy na www.zakrestanske.sk sa nám ozval pán, ktorý vlastní v inom meste prázdny hrob a rád by ho poskytol práve na tento účel. Teším sa, že sme aj takým spôsobom mohli spustiť lavínu dobra. Dúfajme, že sa naozaj bude šíriť v našich mestách a obciach.

 

Internetová stránka

Zároveň bola zriadená internetová stránka hrobovemiesto.detike.eu

 

Ešte raz srdečná vďaka za Vašu pomoc pri tomto bohumilom diele.

S pozdravom a v modlitbách,

p. Dušan Škurla
detike (at) detike.eu

Aliancia za život, o.z.
Kováčska 48, 040 01 Košice
www.detike.eu

 

 


3172EUR
Z CELKOVO 2461 EUR

89
PODPOROVATEĽOV


128%
Tento projekt začal 26.10.2016
Bol ukončený 15.11.2016

 

O stránke:

 • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
 • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
 • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku