KNIHA: Evanjelium: Ako čeliť svetu v rozvrate

 

10 Eur 
je dobrovolný príspevok za balíček 
(Prísevok pošlite po objednaní a obdržaní balíčku.)

„Pod názvom Nový Svetový Poriadok tieto politické snahy  dostávajú čoraz  jasnejšie  črty  a odvolávajú  sa  stále  viac  na  OSN  a jej medzinárodné konferencie.... Takáto  filozofia už viac nie je utopistická v zmysle marxistického sna! Jej typickým  príkladom je nová  antropológia, ktorá  je  základom  Nového  svetového  poriadku. Jasne je viditeľná v novom pohľade na  ženu. V takzvanej ideológii „oslobodenia ženy“(...) A tak, na sklonku nového obrazu nového sveta, sme prišli k bodu, kde kresťan – nie len on, ale najmä on – má povinnosť protestovať.

Úvod k Evanjelium: Ako čeliť svetu v rozvrate
  - Pápež Benedict XVI.

Evanjelium: Ako čeliť svetu v rozvrate

Stručne o knihe Gospel: Confronting World Disorder

Michel Schooyans je belgický kňaz, ktorý už dlhé roky slúži ako odborník na OSN pre Svätú stolicu. Vo svojej knihe dáva ucelený pohľad na ideológie, ktoré sa skrývajú pod rúškom medzinárodného spoločenstva. Táto kniha je neoceniteľným zdrojom informácií nielen pre každého katolíka, ale aj každého kriticky mysliaceho človeka! Úvod knihy je napísaný dnes už Svätým otcom, Benediktom XVI. Pápežov úvod dáva Schooyansovej knihe potrebnú autoritu pre informovanie ľudí o hrozbách “Kultúry smrti” hlboko zakorenených v OSN a iných medzinárodných organizáciách.

Kniha pre nezasväteného čitateľa odkrýva šokujúce informácie o ideológiách presadzovaných v nadnárodných inštitúciách. O snahách zničiť tradičnú rodinu, kresťanstvo ako také a drasticky zredukovať počet ľudí vo svete. Najmä chorých, bezbranných a chudobných! Propagovať svetové New Age - novo-pohanské - náboženstvo, či zaviesť Nový Svetový Rád - celosvetovú diktatúru - pod hlavičkou OSN. Všetky tieto informácie nútia čitateľa zamýšľať sa nad históriou a o mieste kresťanstva v nej, ale aj nad smerovaním súčasnej spoločnosti. Schooyans však neostáva iba pri kritike. Dáva aj konkrétne a uskutočniteľné riešenia, ako zvrátiť beh dejín a navrátiť človeku jeho pôvodnú dôstojnosť danú od Boha.

 

Autor:

Prof. Mons. Michel Schooyans

Je profesor, filozof, spisovateľ a kňaz, ale najmä obhajca ľudského života

Profesor teológie a filozofie, Mons. Michel Schooyans sa narodil v r. 1930 v Belgicku. Ako 19-ročný vstúpil do seminára, kde bol v roku 1955 vysvätený za kňaza. Do roku 1969 slúžil vo farnosti v Sao Paulo v Brazílii a zároveň vyučoval na miestnej univerzite. Od r. 1964 je profesorom na Katolíckej univerzite v Louvain-la-Neuve v Belgicku, kde učí politickú filozofiu, novodobé ideológie a spoločenskú etiku.

Michel Schooyans je vedúcim špecialistom a poradcom pre Svätú stolicu v oblastiach otázok antropológie, politickej filozofie, bioetiky a demografie. Je členom troch pontifikálnych akadémiívo Vatikáne (pre sociálne vedy, ľudský život a pre rodinu). Ďalej je členom Institut Royal des Relations internationales (Brusel),Population Reasearch Institute (Washington) a Demographie politique (Paríž). Považuje sa za jedného z najvplyvnejších žijúcich odborníkov v katolíckej Cirkvi na otázky medzinárodných vzťahov a novodobých ideológií.

Za svoju dlhoročnú vedeckú kariéru vydal vyše 20 kníh, v ktorých háji hodnotu a dôstojnosť ľudského života. Svojím výskumom presvedčivo strháva masku humanizmu z medzinárodných organizácií, čím umožňuje všetkým kresťanom spoznať ich pravú, skrytú, novo-pohanskú podstatu. Dielo Michela Schooyansa tak umožňuje kresťanom dnešnej doby sformulovať jasný a prenikavý hlas protestu. Hlas toľko potrebný na obhajobu ľudského života proti neľudským plánom sociálnych inžinierov v OSN či EU.

 

Ocenenia:

Slovenské vydanie knihy dostal pápež Benedikt XVI. do daru.

 

Poďakovanie od biskupov

 

Poďakovanie od ministrov

 

 


PREHĽAD NOVINIEK:

 

0EUR

0
PODPOROVATEĽOV


Tento projekt začal 16.06.2024
Bol ukončený 16.06.2024

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku