Pozitívne reakcie riaditeľov!

Milí priatelia,

náš balíček, ktorý varuje pred škodlivou rodovou ideológiou, dostali všetci riaditelia materských, základných a stredných škôl v ten správny čas! Materiály s odbornými informáciami obdržali práve v období, keď Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Tento rozporuplný materiál predstavuje ideologickú indoktrináciu do našich škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či je to v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Dokument nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej.

Prozreteľnosť však posielanie balíčkov načasovala veľmi dobre! Riaditelia škôl sa mohli včas oboznámiť s touto problematikou, a tak mali možnosť tiež reagovať na tento rozporuplný dokument, či už individuálne alebo prostredníctvom množstva organizácií, ktoré ho pripomienkovalo.

Tu sú niektoré z množstva pozitívnych reakcií riaditeľov:

Dobrý deň. Ďakujeme za balíček a materiál  k téme rodovej rovnosti  a vymývyniu mozgov. Každá pomôcka je pre nás prínosom. Pani riaditeľka ZŠ na východnom Slovensku.

Dobrý deň, dostali sme do školy materiál k projektu Škola deťom. Myslím si, že by pomohlo mojim kolegom, ak by mal každý jeden z nich tento informačný balíček. Mohol by si ho preštudovať individuálne a mal lepšiu možnosť vytvoriť si vlastný názor. Prevládajú dnes progender informácie, kampane, reklamy, toto je myslím prvá ponuka práve od Vás, pozrieť sa na vec z opačnej strany. Keďže učiteľov sa táto problematika dotýka v plnom rozsahu, mali by mať možnosť poznať čo najviac pre a proti, aby mohli zaujať vlastný postoj, a to nielen na základe osobných pocitov, ale aj argumentov odborníkov. Pani riaditeľka ZŠ na strednom Slovensku.

Ďakujem Vám za zaslanie výborného DVD-čka  "Stop genderizmu na školách!". Budeme ho premietať pedagógom i ďeťom. Pred Haraldom Eiom klobúk dole! Vďaka aj za brožúrku, tú už poznám. Je však výborná a potrebná. Prajem Vám hojnosť Božích milostí v zápase za zdravý rozum v popletenej dobe - aj skrze genderizmus. Pán riaditeľ ZŠ na strednom Slovensku.

Sledujte novinky projektu i naďalej!

Pavol, projektový koordinátor

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku