TS - Reakcia na TS Divadla na Rázcestí z 6.2.2013

TLAČOVÁ SPRÁVA 10.2.2013
Reakcia na TS Divadla na Rázcestí z 6.2.2013

Bábkové Divadlo na Rázcestí v tlačovej správe zo dňa 6.2.2013 vyhlásilo, že predseda Inštitútu Leva XIII. pri odovzdaní 10 000 podpisov do podateľne ÚV SR, dňa 6.2.2013, spolu s verejnou výzvou na pána premiéra Róberta Fica ‘STOP financovaniu LGBTI loby z verejných financií‘, údajne chybne označil (na základe štúdie) Divadlo na Rázcestí z propagácie feminizmu a rodovej LGBTI ideológie deťom v predškolskom a školopovinnom veku.

Predstavitelia Bábkového Divadla, v uverejnenej tlačovej správe, upresňujú zameranie svojho divadla, nasledovne:

 „BDNR sa v tvorbe pre dospelých dlhodobo venuje otázkam rodového scitlivovania verejnosti.“ (BNDR; TS 6.2.2013)

Nemôžeme súhlasiť s označovaním rodovo zameranej tvorby divadla ako, len  „pre dospelých“, Tvorba Bábkového divadla pri Rázcestí je zameraná práve prevažne na deti.

Samotný projekt Lexikón Sexizmu (LP/2012/228), na ktorého realizáciu získalo Divadlo Rázcestí 20 000 eur od Úradu Vlády, má vo svojom ciele definovanú prácu s dospelými, ako aj s deťmi.

Konkrétne, projekt je zameraný na vyškolenie odborníkov feministickými a rodovými organizáciami (spomína sa združenie Aspekt), pre prácu s deťmi na základných a stredných školách:

“Vybraní študenti v rámci projektu ... budú využívať nadobudnuté schopnosti na workshopoch pre stredné a základné školy,”  s programom zameraným na “Odhaľovanie každodenných rečových a skrytých násilných prejavov” na dosiahnutie„rodového scitlivenia verejnosti“, (Zdroj: LP/2012/228)

Rovnako aj populárna hra Anička Ružicka a Tonko Modrinka, pojednávajúca o príbehu:

“…dvoch súrodencov, nezbednej Aničky a plachého Tonka, ktorí sú úplne iní ako si predstavovali ich rodičia, alebo ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka babec. Predstavenie vzniklo ako reakcia na tradičné predstavy dospelých o tom, čo má robiť dievča a čo chlapec...“ (Zdroj: www.bdnr.sk)

Hra je zameraná na prehodnocovanie zaužívaných “predsudkov“ rodových stereotypov a vzorcov správania sa detí v predškolskom veku (chlapcom sú ponúkané dievčenské vzorce správania a dievčatám chlapčenské vrámci Transgender idei. Zdroj: www.bdnr.sk).

Divadlo samé pripúšťa ideologický rodový rozmer svojich hier, s ktorým sa otvorene snaží docieliť „scitlivenie“ detí, ale aj dospelých pre životný štýl transsexualizmu, feminizmu a ostatných prejavov rodovej LGBTI ideológie.

Preto, v stredu, 6.2.2013 o 10:00,  Inštitút Leva XIII. doručil v mene 10 530 občanov výzvu pánovi premiérovi Ficovi, v ktorej ho občania žiadajú, aby:

  1. Zastavil štátne financovanie všetkých organizácií, konajúcich na základe rodovej LGBTI ideológie.
  2. Prepustil tých zamestnancov ÚV SR a ministerstiev, ktorí projekty rodovej LGBTI loby pretláčali v grantových komisiách.

Veríme, že pán premiér našej výzve vyhovie a financovanie rodovo zameraných organizácii z verejných financií zastaví.

Čo sa týka tvrdenia spomenutom v tlačovej správe BNDR o údajnom zamietnutom grantovom projekte pre Inštitút Leva XIII., tak môžeme s čistým svedomím prehlásiť, že sa jedná o chybnú informáciu.

Inštitút Leva XIII. nikdy nežiadal a ani nebude žiadať o dotácie na financovanie svojej činnosti z verejných štátnych zdrojov. Inštitút Leva XIII. sa spolieha čisto na dobrovoľné dary a príspevky občanov, ktorí ho touto cestou podporujú pri dosahovaní svojich cieľov. Veríme, že ak verejnosť nemá záujem o aktivity neziskovej organizácie, tak občania ju nepodporia a v takom prípade má zaniknúť. Jej činnosť vtedy prestáva plniť službu verejnosti a stáva sa nástrojom záujmových skupín.

Sme presvedčení, že štátne dotácie porušujú tento kľúčový princíp občianskej spoločnosti. Spôsobujú, že štát z daní občanov živí organizácie, o ktoré aktivity nemá nikto skutočný záujem (okrem ich členov). Vzniká tak nová kasta pseudo-štátnych zamestnancov. Organizácií, ktoré stratili svoj nezávislý občiansky charakter tretieho sektora a zameriavajú sa na získavanie štátnych grantov a nie na budovania dôvery a podpory občanov pre svoje dielo. Je zrejmé, že takýto nezdravý stav vytvára priestor na korupciu úradníkov štátnej správy a dokonca aj hrozbu zo strany štátu na manipuláciu verejnej a mediálnej sféry cez financovanie štátnych aktivistov v pseudo-občianskych združeniach. Z toho dôvodu, štátne financovanie tretieho sektora kategoricky zamietame.

10.2.2013, Ing. Robert Mátéffy, v mene Inštitútu Leva XIII.

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku