Share

Brožúrka pre riaditeľov je na svete!

Občianske združenie Fórum života pripravilo informačný materiál ktorý dostanú riaditeia na školách. Materiál je veľmi kvalitne spracovaný čo po grafickej, ako aj obsahovej stránke. Pomôže riaditeľovi sa zoznámiť s trendom zavádzania rodovej ideológie vo svete a ukáže mu, aké absurdné dôsledky a riziká to predstavuje pre deti, rodičov a učiteľov.

Materiál ďalej rozoberá aktuálnu situáciu na Slovensku. Zhrňuje, aké zákony rodová loby na Slovensku už úspešne presadila a aké "stratégie" sa pripravujú. Brožúra sa venuje aj činnosti rôznych neziskových združení, ktoré navštevujú riaditeľov po Slovensku a ponúkajú im svoje rodové prednášky pre deti. Vďaka skvelej práci Fóra života budú mať riaditelia prehľad. Dostanú užitočnú pomôcku, ktorá im pomôže chránení deti pred rodovou ideológiou.

Robo

 

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku