Share

Balíčky riaditeľom odoslané! :)

Drahí podporovatelia! Dokázali sme to! Tento týždeň sme s vašou pomocou varovali všetkých riaditeľov materských, základných a stredných škôl na Slovensku pred škodlivou rodovou ideológiou!

Balíček s odbornými informáciami o rizikách zavádzania rodového scitlivovania detí do vyučovacieho procesu bol vo štvrtok 8.10.2015 v mene občianskeho združenia Fórum života poslaný na 3089 materských, 2258 základných a 859 stredných škôl, teda spolu na 6206 škôl!

Balíček obsahoval, ako sme avizovali, DVD s nadabovaným dokumentárnym filmom "Vymývanie mozgov" od nórskeho režiséra Haralda Eiu, ktorý poskytuje odborné názory popredných svetových vedcov k nevedeckým základom sociologickej rodovej teórie. Spolu s DVD bolo riaditeľom zaslané aj stanovisko slovenskej vedeckej obce "Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", ktorá bola zverejnená a publikovaná v roku 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a ktorú podpísalo viac ako 340 popredných slovenských profesorov, lekárov a odborníkov (www.rodovescitlivovanie.sk).

Riaditeľom bola do balíčka pribalená aj brožúra Fóra života s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí súvisiacich s diskriminačným zavádzaním rodovej agendy do škôl a ďalších inštitúcií.

V sprievodnom liste predsedníčka Fóra života RNDr.Ing. Marcela Dobešová poďakovala riaditeľom za prácu a úsilie, s ktorým sa venujú deťom. Stručne predstavila zaslané materiály a požiadala riaditeľov, aby boli ostražití a kritickí a dôkladne sledovali učebné materiály a pomôcky s náznakmi rodovej výchovy detí, a tak chránili deti pred nebezpečným vplyvom tejto ideológie.

Všetky uvedené materiály boli zaslané v takejto štýlovej obálke:

Projekt "Škola patrí deťom" vznikol s cieľom poskytnúť riaditeľom škôl k tejto citlivej téme relevantné poznatky z odbornej vedeckej obce, aby vedeli správne reagovať a chrániť deti pred zavádzaním metód rodového scitlivovania do vzdelávacieho procesu.

S veľkou radosťou musím skonštatovať, že sa nám to úspešne podarilo a cieľ sme dosiahli, aj vďaka vašej štedrej podpore!! :) Za čo vám ešte raz úprimne zo srdca ďakujeme!!

Pavol, projektový koordinátor

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku