Byť mamou je krásne - chráňme nenarodené deti

Podpor život, podpor

9 mesiacov za život

Kampaň spočíva v modlitbovej prítomnosti na celom Slovensku pred zdravotníckymi zariadeniami ktoré ponúkajú umelé potraty.

Projekt sme začali v Roku milosrdenstva (2016), aby sme tak konkrétne odpovedali na výzvu Sv. otca Františka – „vykročiť na periférie“ a „konať skutky milosrdenstva“. Už v prvom ročníku sa zapojilo viac ako 1200 dobrovoľníkov na cca. 50 miestach Slovenska.

Billbord projektu

Naša služba prebieha v pracovných dňoch, približne 30 až 45 minút – niekde každodenne,inde viackrát alebo raz v týždni. Pre lepšiu predstavu o charaktere tejto akcie si môžete prezrieť archív svedectiev. V priebehu prvých dvoch ročníkov zanikli niektoré potratové centrá, vznikli desiatky pro-life spoločenstiev v mestských farnostiach, s prosbou o modlitbu sa na nás obrátili desiatky mamičiek v dramatických okolnostiach tehotenstva, rozdali sme 400-tisíc letákov s linkami konkrétnej pomoci, v niektorých mestách začali sláviť pravidelné sv. omše za život, komunikovali sme s vedením desiatok zdravotníckych zariadení a iné.

V roku 2018 chceme svami pokračovať

Ako heslo tretieho ročníka sme si zvolili Krása materstva.

Materstvo je veľmi vzácne a krehké, lebo nie je automatické  - vždy mu predchádza rozhodnutie ženy prijať nový život a starať sa oň. Žena sama stojí pred veľkou životnou úlohou objaviť dôležitosť a krásu materstva. A my všetci môžeme prispieť k tomu, aby ženy v našom okolí objavili krásu materstva. Túto krásu chceme ohlasovať a chrániť.

Projekt 9 mesiacov za život spája modlitbovú službu a osvetu. Modlitbou a láskou sprítomňujeme Boha, osvetou zviditeľňujeme nenarodené deti a možnosti konkrétnej pomoci.

 

NÁŠ PLÁN:

 1. Osveta v uliciach - 100 bilbordov v mestách + plagaty do ulíc
 2. Osveta na internete - video, promo na Youtube a Facebook
 3. Modlitba pred potratovými klinkami - banery k modlitbovej službe, letáky

 

CIEĽ KAMPANE:

Príprava a realizácia projektu zahrňuje viaceré čiastkové výdavky. Vaša pomoc uľahčí a zefektívni osvetovú zložku celého projektu. Potrebujeme uhradiť nasledovné:

Billboardová kampaň

Budeme ju realizovať celoslovensky od 5. do 31. marca 2018. Vylepíme 100 reklamných plôch – najmä v mestách, kde sa vykonávajú umelé potraty. Vďaka ústretovosti zainteresovaných firiem sa cena jedného billboardu (tlač+výlep+prenájom plochy) znížila na 60€.

Plagáty

Umiestňujeme ich najmä v mestách a na okolí, kde prebieha naša misia. Potrebujeme 300ks/A3 a 300ks/A4. Tlač plagátov sa bude realizovať v prvej polovici marca 2018.

Bannery k modlitbovej službe

Každá modlitbová skupina používa malé pogumované bannery, ktorými sa identifikuje počas služby pred potratovým centrom. Výrobná cena jedného bannera (80x60cm) je 5€. Potrebujeme 120 kusov. Budeme ich vyrábať v druhej polovici marca 2018

Letáky

Sú užitočným materiálom, ktorý distribuujeme verejnosti. Leták obsahuje základné informácie o našom projekte a najmä najdôležitejšie linky konkrétnej pomoci. Tlač letákov (100-tisíc kusov) je naplánovaná na apríl 2018.

Promo videá

Budú obsahovať krátke výpovede žien o kráse materstva. Predpokladané výdavky na výrobu: 300€ + 500eur na propagáciu videa na sociálnych sieťach so zameraním na kritickú skupinu žien.

 

ROZPOČET:

 • Billboardová kampaň: 100 billboardov x 60€ = 4566€
 • Plagáty: 600 ks (300ks/A3 a 300ks/A4): 119€
 • Bannery k modlitbovej službe: 120 ks x 5€ = 270€
 • Letáky: 100.000 ks: cca. 1500€
 • Promo videá: 300€ + 500
 • Technické poplatky: 400€

SPOLU: 7655

 

Chcem sa pridať k modlitbám. Kde sa konajú?

Modlime sa pred potratovými klinikami na území celého Slovenka. Presní rozpis kedy a kde sa dá pridať nájdete tu:

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu chrániť životy detí,

 

 

So srdečným pozdravom,

o. Dušan Škurla a Andrej Ungvarský
koordinátori projektu

info@9mesiacovzazivot.sk

www.9mesiacovzazivot.sk

6 years ago

Bilbordy

Vďaka vaším štedrým darom sme zrealizovali štartovaciu billboardovú kampaň. Po celom Slovensku sa v marci 2018 inštalovalo spolu 98 reklamných plôch s posolstvom 3. ročníka: Byť mamou je krásne. Mnohé z nich zostali neprelepené aj počas nasledujúceho mesiaca. Celkové náklady na túto kampaň sa nám podarilo znížiť na sumu 4566€.

Plagáty

Hlavne v mestách našej misie a v najbližšom okolí sú postupne (najmä v kostoloch) vyvesené plagáty s informáciou o konkrétnych časoch modlitbovej prítomnosti. vytlačili sme 700 plagátov vo formáte A4. Náklady na výrobu sme znížili na úroveň 119,04€.

Bannery k modlitbovej službe pri potratových centrách

Vyrobili sme 80 slovenských a 10 maďarských vizuálov. Sú súčasťou našej každodennej služby. Vďaka nim odkazujeme okoloidúcim základné posolstvo nášho projektu. Celkové náklady dosiahli 270€.

Povedzte o kampani vaším známym, nech sa tiež zapoja.

Chráňme spolu hodnotu života vo verejnom priestore,

 

S pozdravom,

Dušan Škurla


Custom text
Richard Mateffy

5 years ago
5
Eduard Ivančík

5 years ago
10
Viktoria Dandarová

5 years ago
50
Anonym

5 years ago
10
Anonym

5 years ago
33
Anonym

5 years ago
227
Margita Oravecová

5 years ago
10
Anonym

5 years ago
10
Anonym

5 years ago
10
Štefánia Šlosárová

5 years ago
10
Mária Švecová

5 years ago
40
Peter Drobný

5 years ago
10
Zuzana Belanová

5 years ago
30
Anonym

5 years ago
20
Jaroslava Komarová

5 years ago
35
Ján Cimerák

5 years ago
100
Mária Klinovská

5 years ago
10
Maria Demjanova

5 years ago
10
Marianna Kováčová

5 years ago
45
Marcel Turičík

5 years ago
10

PREHĽAD NOVINIEK:

 

6 years ago

Bilbordy

Vďaka vaším štedrým darom sme zrealizovali štartovaciu billboardovú kampaň. Po celom Slovensku sa v marci 2018 inštalovalo spolu 98 reklamných plôch s posolstvom 3. ročníka: Byť mamou je krásne. Mnohé z nich zostali neprelepené aj počas nasledujúceho mesiaca. Celkové náklady na túto kampaň sa nám podarilo znížiť na sumu 4566€.

Plagáty

Hlavne v mestách našej misie a v najbližšom okolí sú postupne (najmä v kostoloch) vyvesené plagáty s informáciou o konkrétnych časoch modlitbovej prítomnosti. vytlačili sme 700 plagátov vo formáte A4. Náklady na výrobu sme znížili na úroveň 119,04€.

Bannery k modlitbovej službe pri potratových centrách

Vyrobili sme 80 slovenských a 10 maďarských vizuálov. Sú súčasťou našej každodennej služby. Vďaka nim odkazujeme okoloidúcim základné posolstvo nášho projektu. Celkové náklady dosiahli 270€.

Povedzte o kampani vaším známym, nech sa tiež zapoja.

Chráňme spolu hodnotu života vo verejnom priestore,

 

S pozdravom,

Dušan Škurla


7730EUR
Z CELKOVO 7655 EUR

118
PODPOROVATEĽOV


100%
Tento projekt začal 21.03.2018
Bol ukončený 30.06.2018

 

O stránke:

 • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
 • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
 • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku