Byť mamou je krásne - chráňme nenarodené deti

Podpor život, podpor

9 mesiacov za život

Kampaň spočíva v modlitbovej prítomnosti na celom Slovensku pred zdravotníckymi zariadeniami ktoré ponúkajú umelé potraty.

Projekt sme začali v Roku milosrdenstva (2016), aby sme tak konkrétne odpovedali na výzvu Sv. otca Františka – „vykročiť na periférie“ a „konať skutky milosrdenstva“. Už v prvom ročníku sa zapojilo viac ako 1200 dobrovoľníkov na cca. 50 miestach Slovenska.

Billbord projektu

Naša služba prebieha v pracovných dňoch, približne 30 až 45 minút – niekde každodenne,inde viackrát alebo raz v týždni. Pre lepšiu predstavu o charaktere tejto akcie si môžete prezrieť archív svedectiev. V priebehu prvých dvoch ročníkov zanikli niektoré potratové centrá, vznikli desiatky pro-life spoločenstiev v mestských farnostiach, s prosbou o modlitbu sa na nás obrátili desiatky mamičiek v dramatických okolnostiach tehotenstva, rozdali sme 400-tisíc letákov s linkami konkrétnej pomoci, v niektorých mestách začali sláviť pravidelné sv. omše za život, komunikovali sme s vedením desiatok zdravotníckych zariadení a iné.

V roku 2018 chceme svami pokračovať

Ako heslo tretieho ročníka sme si zvolili Krása materstva.

Materstvo je veľmi vzácne a krehké, lebo nie je automatické  - vždy mu predchádza rozhodnutie ženy prijať nový život a starať sa oň. Žena sama stojí pred veľkou životnou úlohou objaviť dôležitosť a krásu materstva. A my všetci môžeme prispieť k tomu, aby ženy v našom okolí objavili krásu materstva. Túto krásu chceme ohlasovať a chrániť.

Projekt 9 mesiacov za život spája modlitbovú službu a osvetu. Modlitbou a láskou sprítomňujeme Boha, osvetou zviditeľňujeme nenarodené deti a možnosti konkrétnej pomoci.

 

NÁŠ PLÁN:

 1. Osveta v uliciach - 100 bilbordov v mestách + plagaty do ulíc
 2. Osveta na internete - video, promo na Youtube a Facebook
 3. Modlitba pred potratovými klinkami - banery k modlitbovej službe, letáky

 

CIEĽ KAMPANE:

Príprava a realizácia projektu zahrňuje viaceré čiastkové výdavky. Vaša pomoc uľahčí a zefektívni osvetovú zložku celého projektu. Potrebujeme uhradiť nasledovné:

Billboardová kampaň

Budeme ju realizovať celoslovensky od 5. do 31. marca 2018. Vylepíme 100 reklamných plôch – najmä v mestách, kde sa vykonávajú umelé potraty. Vďaka ústretovosti zainteresovaných firiem sa cena jedného billboardu (tlač+výlep+prenájom plochy) znížila na 60€.

Plagáty

Umiestňujeme ich najmä v mestách a na okolí, kde prebieha naša misia. Potrebujeme 300ks/A3 a 300ks/A4. Tlač plagátov sa bude realizovať v prvej polovici marca 2018.

Bannery k modlitbovej službe

Každá modlitbová skupina používa malé pogumované bannery, ktorými sa identifikuje počas služby pred potratovým centrom. Výrobná cena jedného bannera (80x60cm) je 5€. Potrebujeme 120 kusov. Budeme ich vyrábať v druhej polovici marca 2018

Letáky

Sú užitočným materiálom, ktorý distribuujeme verejnosti. Leták obsahuje základné informácie o našom projekte a najmä najdôležitejšie linky konkrétnej pomoci. Tlač letákov (100-tisíc kusov) je naplánovaná na apríl 2018.

Promo videá

Budú obsahovať krátke výpovede žien o kráse materstva. Predpokladané výdavky na výrobu: 300€ + 500eur na propagáciu videa na sociálnych sieťach so zameraním na kritickú skupinu žien.

 

ROZPOČET:

 • Billboardová kampaň: 100 billboardov x 60€ = 4566€
 • Plagáty: 600 ks (300ks/A3 a 300ks/A4): 119€
 • Bannery k modlitbovej službe: 120 ks x 5€ = 270€
 • Letáky: 100.000 ks: cca. 1500€
 • Promo videá: 300€ + 500
 • Technické poplatky: 400€

SPOLU: 7655

 

Chcem sa pridať k modlitbám. Kde sa konajú?

Modlime sa pred potratovými klinikami na území celého Slovenka. Presní rozpis kedy a kde sa dá pridať nájdete tu:

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu chrániť životy detí,

 

 

So srdečným pozdravom,

o. Dušan Škurla a Andrej Ungvarský
koordinátori projektu

info@9mesiacovzazivot.sk

www.9mesiacovzazivot.sk

31 weeks ago

Bilbordy

Vďaka vaším štedrým darom sme zrealizovali štartovaciu billboardovú kampaň. Po celom Slovensku sa v marci 2018 inštalovalo spolu 98 reklamných plôch s posolstvom 3. ročníka: Byť mamou je krásne. Mnohé z nich zostali neprelepené aj počas nasledujúceho mesiaca. Celkové náklady na túto kampaň sa nám podarilo znížiť na sumu 4566€.

Plagáty

Hlavne v mestách našej misie a v najbližšom okolí sú postupne (najmä v kostoloch) vyvesené plagáty s informáciou o konkrétnych časoch modlitbovej prítomnosti. vytlačili sme 700 plagátov vo formáte A4. Náklady na výrobu sme znížili na úroveň 119,04€.

Bannery k modlitbovej službe pri potratových centrách

Vyrobili sme 80 slovenských a 10 maďarských vizuálov. Sú súčasťou našej každodennej služby. Vďaka nim odkazujeme okoloidúcim základné posolstvo nášho projektu. Celkové náklady dosiahli 270€.

Povedzte o kampani vaším známym, nech sa tiež zapoja.

Chráňme spolu hodnotu života vo verejnom priestore,

 

S pozdravom,

Dušan Škurla


Custom text
Anonym

35 weeks ago
50
Ján Horecký

35 weeks ago
15
Anonym

35 weeks ago
5
Stanislav Veselský

36 weeks ago
5
Michal Laclavik

36 weeks ago
50
Anonym

36 weeks ago
10
Jozef Zember

36 weeks ago
8
Juraj Mišák

36 weeks ago
10
Gabriela Časnochová

36 weeks ago
10
Anonym

36 weeks ago
20
Pavel Mucha

36 weeks ago
20
Barbora Dudášová

36 weeks ago
20
antonia moskova

36 weeks ago
30
Anonym

36 weeks ago
10
Anonym

36 weeks ago
10
Helena Miková

36 weeks ago
10
stanislava rusnáková

36 weeks ago
60
Viera Simočková

36 weeks ago
50
Ľubica Froncová

36 weeks ago
5
Martin Rajňák

36 weeks ago
22

PREHĽAD NOVINIEK:

 

31 weeks ago

Bilbordy

Vďaka vaším štedrým darom sme zrealizovali štartovaciu billboardovú kampaň. Po celom Slovensku sa v marci 2018 inštalovalo spolu 98 reklamných plôch s posolstvom 3. ročníka: Byť mamou je krásne. Mnohé z nich zostali neprelepené aj počas nasledujúceho mesiaca. Celkové náklady na túto kampaň sa nám podarilo znížiť na sumu 4566€.

Plagáty

Hlavne v mestách našej misie a v najbližšom okolí sú postupne (najmä v kostoloch) vyvesené plagáty s informáciou o konkrétnych časoch modlitbovej prítomnosti. vytlačili sme 700 plagátov vo formáte A4. Náklady na výrobu sme znížili na úroveň 119,04€.

Bannery k modlitbovej službe pri potratových centrách

Vyrobili sme 80 slovenských a 10 maďarských vizuálov. Sú súčasťou našej každodennej služby. Vďaka nim odkazujeme okoloidúcim základné posolstvo nášho projektu. Celkové náklady dosiahli 270€.

Povedzte o kampani vaším známym, nech sa tiež zapoja.

Chráňme spolu hodnotu života vo verejnom priestore,

 

S pozdravom,

Dušan Škurla


7730EUR
Z CELKOVO 7655 EUR

119
PODPOROVATEĽOV


100%
Tento projekt začal 21.03.2018
Bol ukončený 30.06.2018

 

O stránke:

 • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
 • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
 • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku