Výzva na zrušenie LGBTI Úradu Vlády

Vážený pán premiér,


My doleuvedení občania nesúhlasíme, aby Úrad Vlády [ÚV] alebo iný štátny orgán podporoval, financoval a zastrešoval aktivity kontroverznej LGBTI loby na Slovensku. (pozn. LGBTI loby znamená mimovládny sektor financovaný na presadzovanie agendy menšinových skupín Lesieb, Gayov, Bisexuálov, Transexuálov a Intersexuálov) Je pre nás neakceptovateľné, aby táto politická loby mala priamo dosah na činnosť Úradu vlády a ministerstiev, na spravovanie štátu a na životy občanov SR, bez legitímneho politického mandátu.

NELEGITÍMNOSŤ LGBTI ÚV - Kontroverzné politické ciele LGBT loby, sú

 1. v priamom rozpore s programom vlády. [TU]
 2. odmietané poslancami NR SR (len 9% poslancov podporuje radikálne politické ciele LGBT). [TU]
 3. odmietané politickými stranami. Nie je taká strana, v ktorej by bola jasná zhoda v otázkach podpory pre politické ciele LGBT (vrátane SAS). [TU]
 4. v priamom rozpore s vôľou a hodnotami väčšinového kresťanského voliča. [TU]

ŠKODLIVOSŤ LGBT ÚV - Politické ciele LGBT loby majú za následok:

 • PRENASLEDOVANIE A FÓBIU - Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že zavádzanie politických cieľov LGBT loby vedie ku kriminalizácii a perzekúcii občanov odmietajúcich ideologické ciele LGBT loby. (PREHĽAD, ŠTÚDIA)
 • NÁRAST HOMOSEXUÁLNEHO SPRÁVANIA - Klinické štúdie ukazujú priamu súvislosť medzi nárastom výskytu sociálne podmieneného homosexuálneho správania u mládeže a zavádzaním LGBT politiky.  (ŠTÚDIE)
 • ZNEUŽÍVANIE DETÍ - Štúdie ďalej potvrdzujú psychický a morálny úpadok detí a mládeže vystavenej politickej propagande LGBT politiky. (ŠTÚDIA)  

Je zarážajúce, že napriek negatívnemu dopadu, aj jasne odmietavému postoju všetkých spoločenských a politických sfér, ÚV oficiálne propaguje politiku LGBT loby. Ide zrejme o svojvoľnú činnosť zamestnancov ÚV, keďže tieto kroky ÚV sú v priamom rozpore s vládnym programom, cieľmi strany SMER, postojom poslancov v NRSR a vôlou občanov. Napriek tomu ÚV nielen podporuje, ale aj zastrešuje a financuje kontroverzné aktivity LGBT loby na Slovensku!

Kladieme si preto oprávnené otázky. Ako je možné, že pochybná LGBT loby financovaná a organizovaná zo zahraničia ma priamý dosah na štátnu správu? Koho záujmy Úrad Vlády presadzuje, ak je zrejmé, že podporovaním LGBT loby ide proti záujmom verejnosti, proti vôle poslancov NR SR a proti programovému vyhláseniu vlády?

Vážený pán premiér, preto Vás touto cestou žiadame,

 1. Zrušte lobistický výbor pre práva LGBTI osôb
 2. Zastavte financovania LGBT loby a podporovania ich aktivít Úradom vlády ako aj ostatnými štátnymi organizáciami.
 3. Vyvoďte personálne dôsledky voči tým zamestnancom, ktorí evidentne svojvoľne zneužili svoju funkciu a autoritu ÚV a ministerstiev pre politické ciele LGBT loby na Slovensku.
 4. Vytvorte Výbor pre podporu a rozvoj pro-rodinnej politiky.

S úctou dole podpísaní,

 

Výzvu inicioval:

Inštitút Leva XIII. - Ing. Robert Mátéffy, predseda

Výzvu ďalej podporujú organizácie:

Fórum Života - RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka

LifeNews Slovakia - Mgr. Jana Ďuricová, šéfredaktor

 

 

 

 

O stránke:

 • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
 • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
 • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku