DVD: ŠKOLA PATRÍ DEŤOM

 

OBJEDNAJTE SI DVD

a získaš 100% argument proti Genderizmu

16 Eur je dobrovolný príspevok za balíček 
(Prísevok pošlite po objednaní a obdržaní balíčku.)

 

Stáva sa Vám, že v diskusiách Vám známi nechcú uveriť, že existuje nebezpečenstvo rodovej ideológie? Že ide o pavedu, ktorá chce rodovo rozkývať deti v školách? - Objednajte si balíček Škola patrí deťom a varujte Vaše okolie, pokiaľ je ešte čas.

V balíčku dostanete DVD s populárnym dokumentom Haralda Eiu, vďaka ktorému môžete komukoľvek ukázať absurdnosť a nevedeckosť celej rodovej teórie. S DVD dostanete aj brožúru so zamietavým stanoviskom vedeckej obce k rodovej agende na Slovensku. Výzva odhaľuje nebezpečenstvá, ktoré rodová agenda, ak sa zavedie do výchovy, predstavuje pre deti. Výzvu proti rodovo citlivej výchove podpísalo cez 300 popredných psychiatrov, lekárov a vedcov. S touto odbornou výbavou dokážete presvedčiť kohokoľvek o závažnosti celej problematiky a prispieť k ochrane detí pred rodovým (s)experimentovaním na školách.

Balíček Škola patrí deťom obsahuje:

 • DVD s dokumentárnym filmom od Heralda Eiu "Vymývanie mozgov" so slovenskym dabingom
 • PUBLIKÁCIA: Vyjadrenie troch stoviek psychiatrov a vedcov proti rodovej ideológie (zvlášť k rodovo citlivej výchove) - 100% ARGUMENT na varovanie Vášho okolia!
 • BROŽÚRA: z dielen Fóra života s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí

 

Balíček si môžete objednať cez stránku ZKS. Stačte gombík OBJEDNAJ a vyplňte Vaše údaje. My Vám pošleme balíček, pomocou ktorého dokážete zastaviť akceptovanie rodovej ideológie vo Vašom okolí.

Balíček s DVD šírime za dobrovoľný príspevok. Za dar vo výške 16 eur nám pomôžete pokryť naše náklady. Dar pošlite po obdržaní balíčka. Vďaka.

 

Balíček už dostali všetci riaditelia škôl. Vďaka darcom sme tak mohli varovať 6206 riaditeľov základných, stredných a materských škôl. Teraz je rada na Vás. Objednajte si balíček Škola patrí deťom a varujte ľudí vo Vašom okolí. Obdarujte ich s DVD nech aj oni chránia deti pred (s)experimentovaním na deťoch. Ak rozšírime tieto informácie, tak rodoví ideológovia nebudú mať možnosť sa dostať do škôl a k deťom. A ak bude dostatočne veľa ľudí poznať absurdnosť rodovej ideológie, tak politici sa od nej tiež odvrátia. Teraz je rada na Vás sa zapojiť. 

Lebo, škola patrí deťom a nie rodovým ideológom.

--------------------------------------------------------------------------------------

Pozrite si záznam z relácie Karmel 25.10.2015 o projekte Škola patrí deťom a rodovej ideoógii. Hosťami relácie boli Marcela Dobešova, Mária Raučínová a Renáta Ocilková z Fóra života.

Relácia Karmel o projekte ŠKOLA PATRÍ DEŤOM:

 

Kampaň bola realizovaná Fórom života, o.z. vďaka finančnej pomoci od 325 občanov. 

--------------------------------------------------------------------------------------

OKT 2015 - BALÍČKY ŠPD ODOSLANÉ RIADITEĽOM na 6206 škôl

--------------------------------------------------------------------------------------

SEP 2015 - BALÍČKY ŠPD + DARČEKY ODOSLANÉ DONOROM

--------------------------------------------------------------------------------------

FEB 2015 - ZBIERKA BOLA DOKONČENA

--------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLA PATRÍ DEŤOM
= Stop genderizmu na školách =

 

Rodová ideológia nepatrí do škôl! Mnohí politici si to ale nemyslia. Usilujú sa v mene pokroku presadiť na školách ideologickú sexuálnu prevýchovu detí, podľa svojich vlastných politických fantázií (TU).

S vašou pomocou chceme varovať všetkých riaditeľov materských, základných a stredných škôl pred ideologickou hrozbou, ktorú rodová ideológia predstavuje pre duševný vývin detí (TU).

 

1) AKO NA TO? - DOKUMENT Z NÓRSKA

 

Pomôžte nám získať finančné prostriedky na

 • NADABOVANIE nórskeho dokumentárneho filmu 
  Haralda Eia - Vymývanie mozgov: Paradox rovnosti pohlaví
 • VYROBENIE balíčkov s DVD a informáciami pre riaditeľov
 • POSLANIE DVD poštou na všetky školy a škôlky (cca 6000 adries)

Harald Eia je v Nórsku známy žurnalista, populárny komik a pritom vyštudovaný sociológ. V roku 2010 natočil dokumentárny seriál s názvom Vymývanie mozgov, ktorý spôsobil veľký rozruch. Eia v dokumente odhaľuje absurdné postoje rodových ideológov tým, že ich prezentuje svetovým odborníkom z oblasti medicíny, biológie, neurológie, psychiatrie a vývinovej psychológie. Vďaka jeho korektnému prístupu, Eia dokázal odhaliť iracionálne až fanatické postoje šíriteľov rodovej agendy, ktoré majú s vedou len málo spoločného. Ukazuje, ako sa pod rúškom odborne znejúcich fráz skrývajú prázdne slová a politické želania ľavicových intelektuálov túžiacich vytvoriť novú "rovnostársku" a bezpohlavnú spoločnosť- novú utópiu, na spôsob marxizmu. 

Dokument spôsobil v Nórsku veľkú verejnú diskusiu. Nakoniec, pod silným tlakom zo strany verejnosti vláda prestala financovať rodové inštitúcie, čo malo za následok, že hlavný rodový inštitút v Nórsku musel ukončiť svoju činnosť (TU).

 

 

2) ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?

S vašou pomocou chceme poslať riaditeľom škôl balíček s DVD, ak možno už koncom marca 2015.

Chceme, aby riaditelia škôl rozumeli rodovej problematike, vedeli, že ide o ideológiu a nie vedu a konali všetko preto, aby chránili záujmy detí a rodičov a nie ciele politickej ideológie. Balíček s DVD im má pomôcť, aby:

 1. Podrobne sledovali nové smernice prichádzajúce z MŠ SR na rodovú agendu a v prípade potreby ich bojkotovali.
 2. Kupovali do škôl neideologické učebnice. Také, ktoré sa nesnažia deti predčasne sexualizovať a rodovo scitlivovať. Všímali si, kto učebnicu napísal a nespoliehali sa na to, že ak sú schválené MŠ SR, tak sú v poriadku.
 3. Zamedzili prístup treťosektorovým rodovým aktivistom do škôl. Nenechali sa zmiasť ich slovníkom "boja proti AIDS", "boja proti diskriminácii žien", či "vzdelávania detí v plánovanom rodičovstve", za ktorý sa skrývajú. Ani ak sa preukážu papierom, že ich projekt je financovaný ministerstvom.

 

3) ČO BUDE OBSAHOVAŤ BALÍČEK?

 1. DVD s dokumentárnym filmom Harald Eia - Vymývanie mozgov: Paradox rovnosti pohlaví.
 2. Brožúrku s konkrétnymi príkladmi presadzovania rodovej ideológie v zahraničí, ale už aj na Slovensku v rôznych oblastiach verejného života.
 3. Vyjadrenie lekárov o škodlivosti rodovej ideológie pre duševné zdravie detí z www.rodovescitlivovanie.sk.
 4. Zoznam notoricky známych organizácii, ktoré propagujú rodovú agendu na slovenských školách.
 5. Sprievodný list spolu s popisom kampane a zoznamom občanov, vďaka ktorým obdržali balíček s DVD a ktorí budú súhlasiť so zverejnením.

 

4) ROZPOČET KAMPANE

 

 

5) DARČEKY

 DARČEK
PRVÁČIK -
JEDNOTKÁR
TRIEDNY HOVORCA
OBĽÚBENÝ UČITEĽ
TELOCVIKÁR
ŠKOLNÍK 5xDVD na rozdávanie
RIADITEĽ 5xDVD +AUTOGRAM od Haradla Eiu na DVD
STAROSTA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR na DVD
MINISTER ŠKOLSTVA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
EL PRESIDENTEEE 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
+VLASTNÝ ODKAZ NARODU NA DVD

 
 

 

Lebo škola patrí deťom a nie ideológom!

8 years ago

Drahí priatelia, Vianoce sú predo dvermi a Vy ešte nemáte darček pre Vašich blízkych?

Objednajte si hodnotný balíček Škola patrí deťom ešte dnes a máte po starostiach! Pre veľký záujem o DVD po jeho rozposlaní na slovenské školy sme sa rozhodli umožniť jeho objednanie cez našu stránku http://www.zakrestanske.sk/Skola-patri-detom. Stačí kliknúť vpravo na tlačítko „Objednaj“, vyplniť potrebné údaje pre doručenie a odoslať. Balíček posielame za dobrovoľný príspevok, ktorý nám umožní pokryť naše náklady a ktorý môžete poslať až po obdržaní balíčka.

Balíček Škola patrí deťom obsahuje:

 • DVD s medzinárodne oceneným dokumentárnym filmom Haralda Eiu "Vymývanie mozgov" so slovenským dabingom

                                               

 • PUBLIKÁCIA: Odborné stanovisko troch stoviek slovenských psychiatrov a vedcov proti rodovej ideológii - 100% ARGUMENT na varovanie Vášho okolia!

                                          

 

 • BROŽÚRA: s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí, ktorú spracovala organizácia Fórum života.

                                                

Balíček Škola patrí deťom je vhodným darom najmä pre tých Vašich blízkych, ktorí pracujú ako učitelia, vychovávatelia, pedagógovia, psychológovia, ale aj pre všetkých rodičov a budúcich rodičov, ktorým nie je ľahostajný osud ich detí. Môže byť tiež podnetným darom aj pre dospievajúcich, ktorých vtiahne do sveta najnovších vedeckých poznatkov z biológie, neurológie, či genetiky.

Ak chcete dostať tento balíček ešte do Vianoc, je potrebné si ho objednať čím skôr.

Požehnaný čas adventu Vám prajem! Nech sa nenecháme vtiahnuť do nákupného ošiaľu supermarketov, ale nech sa radšej sústredíme na „hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“(Lk3,4), aby sa aj v našich srdciach mohla narodiť Láska!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí naši podporovatelia! 

Kampaň Škola patrí deťom, ktorou sme informovali riaditeľov a učiteľov po celom Slovensku o nebezpečenstve rodovej ideológie, zaujala aj redaktorov rádia Lumen, ktorí sa rozhodli venovať jej samostatnú reláciu s názvom Karmel.

Ústrednou témou relácie je rodina a nástrahy na ňu. V úvode sa hovorí o Akčnom pláne pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania práve v čase, keď riaditelia škôl obdržali náš balíček Škola patrí deťom. Akčný plán obsahuje 24 návrhov pre viaceré rezorty a úrady, hovorí o analýze prípadného uznania párov rovnakého pohlavia, o náhradnom rodičovstve pre LGBTI ľudí, ale aj o nových školských materiáloch. V prípade jeho schválenia by prišlo k zásahu do učebných osnov a ovplyvneniu výberu učebníc na školách v prospech rodovej ideológie.

V relácii sa ďalej hovorí o súčasnej kríze identity muža a ženy, ktorá následne spôsobuje krízu otcovstva a materstva, ktorú rodová ideológia len a len prehlbuje. Hosťami relácie sú Renáta OcilkováMária Raučinová, ktoré pracujú vo Výbore pre rodovú rovnosť pri rade vlády. Pani Ocilková pomenúva obsah a riziká rodového scitlivovania vo vzdelávacom procese. Vysvetľuje, že v rámci aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu, ktorého prierezovou témou je výchova k manželstvu a rodičovstvu, má pedagóg možnosť prizvať si v rámci výučby odborníkov, ktorí doplnia vzdelávanie o relevantné odborné poznatky. A tu je práve úloha našich riaditeľov, aby k deťom aj vďaka nášmu informačnému balíčku nepripustili samozvaných „odborníkov“, ktorí budú vyučovať vedecky nepodloženú rodovú teóriu, ktorá bude stále viac v deťoch prehlbovať krízu ich identity ako muža alebo ženy a nebudú v budúcnosti schopní stať sa dobrými otcami a mamami. V relácii sa tiež dozviete, čo môže robiť samotný rodič - či už doma vo výchove, ale aj v škole, ktorú jeho dieťa navštevuje, aby svoje dieťa chránil pred týmito nebezpečnými vplyvmi.

Veľa ľudí v dnešnej dobe namieta, že tieto veci na slovenských školách predsa nie sú a ani nikdy nebudú. Rodová ideológia je však rafinovaná ako had v rajskej záhrade a dobre sa skrýva pod rúškom ľudských práv. Kto by predsa mohol niečo namietať proti presadzovaniu rovnakých práv medzi mužmi a ženami? Avšak v nečakanej chvíli, keď sa všetci zmieria s myšlienkou "veď o nič nejde", had zaútočí a vypustí jed svojich poloprávd a lží, pozmenených významov slov a hier so slovíčkami, aby nakazil ľudské pokolenie a jeho identitu. Budú nasledovať otázky ako: Kto je to vlastne muž? Existuje vôbec muž? Je to predsa jedinec, ktorý má mužské pohlavie, ale cíti sa byť ženou a zaujíma sa (sexuálne) o mužov aj o ženy. Čo mu napíšeme do občianskeho preukazu? Do ktorých spŕch sa pôjde dieťa umyť po hodine telesnej výchovy a kam bude chodiť na toaletu? Kam to až všetko pôjde?

Pani Ocilková v relácii vymenúva konkrétne vzdelávacie programy, ktoré už dnes majú akreditáciu Ministerstva školstva, ako napríklad programy s názvom Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete; Rodová rovnosť a rodovo citlivá pedagogika; Rodovo citlivá výchova a ďalšie, nehovoriac o nových vzdelávacích programoch, ktoré by prišli so schválením Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019.

Predsedníčka občianskeho združenia Fórum Života pani Marcela Dobešová preto v relácii právom zdôrazňuje veľkosť poslania projektu „Škola patrí deťom“ pri výchove a vzdelávaní ďalších generácií hodnotných ľudí na Slovensku.

Relácia bola odvysielaná dňa 25.10.2015 a ak ste ju premeškali, môžete si ju vypočuť v archíve rádia alebo na našej stránke projektu.

 

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí priatelia,

náš balíček, ktorý varuje pred škodlivou rodovou ideológiou, dostali všetci riaditelia materských, základných a stredných škôl v ten správny čas! Materiály s odbornými informáciami obdržali práve v období, keď Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Tento rozporuplný materiál predstavuje ideologickú indoktrináciu do našich škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či je to v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Dokument nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej.

Prozreteľnosť však posielanie balíčkov načasovala veľmi dobre! Riaditelia škôl sa mohli včas oboznámiť s touto problematikou, a tak mali možnosť tiež reagovať na tento rozporuplný dokument, či už individuálne alebo prostredníctvom množstva organizácií, ktoré ho pripomienkovalo.

Tu sú niektoré z množstva pozitívnych reakcií riaditeľov:

Dobrý deň. Ďakujeme za balíček a materiál  k téme rodovej rovnosti  a vymývyniu mozgov. Každá pomôcka je pre nás prínosom. Pani riaditeľka ZŠ na východnom Slovensku.

Dobrý deň, dostali sme do školy materiál k projektu Škola deťom. Myslím si, že by pomohlo mojim kolegom, ak by mal každý jeden z nich tento informačný balíček. Mohol by si ho preštudovať individuálne a mal lepšiu možnosť vytvoriť si vlastný názor. Prevládajú dnes progender informácie, kampane, reklamy, toto je myslím prvá ponuka práve od Vás, pozrieť sa na vec z opačnej strany. Keďže učiteľov sa táto problematika dotýka v plnom rozsahu, mali by mať možnosť poznať čo najviac pre a proti, aby mohli zaujať vlastný postoj, a to nielen na základe osobných pocitov, ale aj argumentov odborníkov. Pani riaditeľka ZŠ na strednom Slovensku.

Ďakujem Vám za zaslanie výborného DVD-čka  "Stop genderizmu na školách!". Budeme ho premietať pedagógom i ďeťom. Pred Haraldom Eiom klobúk dole! Vďaka aj za brožúrku, tú už poznám. Je však výborná a potrebná. Prajem Vám hojnosť Božích milostí v zápase za zdravý rozum v popletenej dobe - aj skrze genderizmus. Pán riaditeľ ZŠ na strednom Slovensku.

Sledujte novinky projektu i naďalej!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Drahí podporovatelia! Dokázali sme to! Tento týždeň sme s vašou pomocou varovali všetkých riaditeľov materských, základných a stredných škôl na Slovensku pred škodlivou rodovou ideológiou!

Balíček s odbornými informáciami o rizikách zavádzania rodového scitlivovania detí do vyučovacieho procesu bol vo štvrtok 8.10.2015 v mene občianskeho združenia Fórum života poslaný na 3089 materských, 2258 základných a 859 stredných škôl, teda spolu na 6206 škôl!

Balíček obsahoval, ako sme avizovali, DVD s nadabovaným dokumentárnym filmom "Vymývanie mozgov" od nórskeho režiséra Haralda Eiu, ktorý poskytuje odborné názory popredných svetových vedcov k nevedeckým základom sociologickej rodovej teórie. Spolu s DVD bolo riaditeľom zaslané aj stanovisko slovenskej vedeckej obce "Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", ktorá bola zverejnená a publikovaná v roku 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a ktorú podpísalo viac ako 340 popredných slovenských profesorov, lekárov a odborníkov (www.rodovescitlivovanie.sk).

Riaditeľom bola do balíčka pribalená aj brožúra Fóra života s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí súvisiacich s diskriminačným zavádzaním rodovej agendy do škôl a ďalších inštitúcií.

V sprievodnom liste predsedníčka Fóra života RNDr.Ing. Marcela Dobešová poďakovala riaditeľom za prácu a úsilie, s ktorým sa venujú deťom. Stručne predstavila zaslané materiály a požiadala riaditeľov, aby boli ostražití a kritickí a dôkladne sledovali učebné materiály a pomôcky s náznakmi rodovej výchovy detí, a tak chránili deti pred nebezpečným vplyvom tejto ideológie.

Všetky uvedené materiály boli zaslané v takejto štýlovej obálke:

Projekt "Škola patrí deťom" vznikol s cieľom poskytnúť riaditeľom škôl k tejto citlivej téme relevantné poznatky z odbornej vedeckej obce, aby vedeli správne reagovať a chrániť deti pred zavádzaním metód rodového scitlivovania do vzdelávacieho procesu.

S veľkou radosťou musím skonštatovať, že sa nám to úspešne podarilo a cieľ sme dosiahli, aj vďaka vašej štedrej podpore!! :) Za čo vám ešte raz úprimne zo srdca ďakujeme!!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí priatelia,

letné prázdniny preleteli ako stíhačka nad Sliačom a je tu opäť nový školský rok! My sme však ani počas leta nezaháľali a pilne sme pracovali na vašich odmenách a príprave balíčkov riaditeľom škôl. Úspešne sme navrhli a nechali vyrobiť všetky vaše sľúbené darčeky. Najviac nám dali zabrať DVDéčka určené pre hlavných sponzorov, ktoré mal podpísať sám autor dokumentu - známy nórsky herec Harald Eia. Napriek vyťaženosti hlavného protagonistu a tiež dovolenkovému obdobiu, nám podpísané DVD nosiče úspešne dorazili priamo z Nórska koncom augusta. Na prelome augusta a septembra sme teda vám - našim podporovateľom - rozoslali vyše 300 balíčkov so spomienkovými odmenami. Verím, že sa vám páčili! :)

V septembri sme robili aktualizáciu databázy všetkých materských, základných a stredných škôl a zistili sme, že nám oproti minulému roku, kedy sme projekt spustili, pribudlo takmer 300 škôl, takže sme museli urobiť dotlač všetkých materiálov, aby sme mohli balíčky rozposlať na všetkých, teraz už 6206! materských, základných a stredných škôl na Slovensku.

Takže všetko je už nachystané a môžme ísť na to!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Statoční spolubojovníci,

DVDéčka sú vyrobené! :) Celá zásielka 6000 kusov úspešne dorazila minulý týždeň! Je to celkom slušná kopa: 120 krabíc, pozrite sa na to:

Kvalita spracovania je naozaj profesionálna! Myslím, že sme odviedli ozajstný kus práce a financie, ktorými ste na projekt prispeli, sú naozaj efektívne využité!

Teraz sa bude do obalov vkladať vytlačené Stanovisko lekárov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Následne vám začneme zasielať darčeky, ktoré vám patria podľa výšky vášho príspevku. Niektorí teda dostanete už aj vyrobené DVD. Zároveň už začneme pripravovať aj balíčky pre riaditeľov škôl, ktoré plánujeme posielať začiatkom nového školského roku, ako sme avizovali.

Pre tých z vás, ktorí sa už neviete dočkať nadabovaného dokumentu, posielam video ukážku jeho časti:)

http://youtu.be/0eXLMMC1Pxw

 

s prianím požehnaných slnečných letných dní

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Drahí naši podporovatelia,

od mojej poslednej správy pred tromi týždňami štúdio zapracovávalo všetky naše pripomienky k mediálnemu obsahu DVD, aby bol výsledok naozaj výborný a už vám s potešením môžem oznámiť, že výrobné mašinky bežia na plné obrátky a 6000 kusov DVD pre riaditeľov slovenských materských, základných a stredných škôl sa v týchto dňoch už lisuje a vyrába!

Úspešne sme dokončili už aj grafické spracovanie výzvy lekárov o škodlivosti rodovej výchovy na duševný vývin detí, ktorá bude vo forme bookletu - brožúry vložená vnútri obalu DVD. Výzva pôjde v najbližších dňoch do tlače.

Vzhľadom na to, že celý náklad 6000ks DVD bude k nám dodaný až posledný júnový týždeň a riaditelia škôl už budú myšlienkami na dovolenke, rozhodli sme sa celý balíček posielať na školy až koncom prázdnin, prípadne začiatkom septembra, kedy budú riaditelia schopní venovať tejto problematike viac času a pozornosti aj v rámci prípravy pedagógov a učebných plánov na daný školský rok. DVD pre vás spolu s darčekovými predmetmi, ktoré vám patria podľa výšky vášho príspevku, vám samozrejme budeme priebežne posielať už v júli.

Na záver sa vám chcem ešte raz poďakovať za vašu podporu a trpezlivosť! :)

Budeme vás i naďalej informovať o ďalšom priebehu.

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Priatelia, dnes mám pre vás opäť skvelé správy!

Bohu známy darca svojím štedrým príspevkom vo výške 323€ dňa 20.5.2015 pomohol dosiahnuť cieľovú sumu projektu!

Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom a podporovateľom tohto projektu a týmto ukončujeme prispievanie na kampaň Škola patrí deťom!

STAV PROJEKTU:

V spolupráci s občianskym zdužením Fórum Života sme dokončili brožúru Gender, ktorá popisuje konkrétne absurdné situácie, ktoré sa už v zahraničí dejú v dôsledku presadzovania rodovej ideológie a ktoré už vznikajú aj na našom Slovensku. Brožúra je už vytlačená pre náš projekt v celkovom náklade 6000ks.

Dokončili sme už aj grafiku obalu DVD. Sľúbil som, že vám ju ukážem, tak nech sa páči:

Včera sme dostali zo štúdia k odsúhlaseniu aj finálnu verziu DVD, na ktorom sme okrem dokumentu Haralda Eiu dokončovali bonusový materiál – rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré na Slovensku prichádzajú do kontaktu s rodovou ideológiou, ako aj videopozdrav od hlavného protagonistu Haralda Eiu, ktorý sme použili ako intro pri vložení DVD do prehrávača. Ku konečnej verzii sme však mali ešte pripomienky, ktoré budú musieť v štúdiu zapracovať, aby bol výsledok naozaj dobrý a prepracovaný.

V týchto dňoch ešte dokončujeme konečnú podobu Výzvy lekárov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Táto brožúra bude vo forme bookletu vložená vnútri obalu DVD.

Všetky materiály budú vložené v elegantnej, graficky potlačenej obálke s logom nášho projektu.

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Milí naši priatelia a podporovatelia!

Tento týždeň sme dostali do rúk pracovnú verziu nášho DVD. Musím povedať, že sa mi veľmi páči:) Je na ňom kompletne nadabovaný dokumentárny film Vymývanie mozgov v slovenskom jazyku, vrátane výberu slovenských aj anglických titulkov (aby si film mohli pozrieť aj nepočujúci a zahraniční diváci) ako aj pekné grafické spracovanie DVD menu.

V súčasnosti ešte upravujeme bonusový materiál, v ktorom budú o projekte hovoriť známe osobnosti, ktoré sa venujú tejto problematike a teraz príde to prekvapenie:

Podarilo sa nám zohnať exkluzívne video k nášmu projektu priamo od hlavného protagonistu filmu - Haralda Eiu! Prihovára sa v ňom budúcim adresátom našich balíčkov - riaditeľom škôl a predstavuje im v skratke tento dokument. Video použijeme ako intro pri spúšťaní DVD.

Verím, že sa nám budúci týždeň podarí ukázať aj grafický náhľad DVD, na dokončení ktorého momentálne grafici intenzívne pracujú. Po definitívnom schválení pracovnej verzie pôjde konečná verzia DVD do výroby, ktorá bude pri počte 6000 kusov trvať približne dva týždne. Počas tejto doby budeme pracovať na vytlačení sprievodného listu k celému balíčku, ktorého pracovnú verziu už máme tiež dokončenú a odsúhlasenú, ako aj na tlači upravenej brožúry Fóra života, ktorá hovorí o dôsledkoch rodovej ideológie v zahraničí a už aj na Slovensku. Zároveň budeme pracovať na výrobe vašich darčekov! :)

Na poslanie balíčka na všetky školy (poštovné) nám už, vďaka vašej štedrej podpore, chýba len približne 1000€. Veríme, že sa do záverečnej fázy rozposielania balíčkov tieto prostriedky ešte nazbierajú.

Všetkým vám patrí srdečná vďaka! Boh vás žehnaj za vašu lásku a štedrosť!

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa stotožnili s myšlienkou tohto projektu a podporili ho! :)

Dnes o polnoci končí oficiálna fáza prispievania. Za štyri mesiace tento projekt podporilo bez mála 300 ľudí v celkovej sume takmer 13.600€, čo predstavuje 86% celkových nákladov projektu. Je pre nás veľkým povzbudením, že vám nie je ľahostajný osud ďalších generácií na Slovensku a je to pre nás aj záväzok, aby sme tieto zdroje efektívne využili na náš spoločný cieľ.

>STAV PROJEKTU ŠPD

Slovenská produkcia filmu je takmer dokončená. V najbližšej dobe budeme tvoriť grafický návrh obalu a potlače nosiča DVD. Budeme pracovať na výrobe DVD menu, v rámci ktorého by mal byť ako bonusový materiál aj videokomentár osobností, ktoré sa na Slovensku zaoberajú touto problematikou. V bonusovom materiáli chystáme aj jedno prekvapenie!

V samotnom menu DVD, ako aj na vnútornej strane obalu, bude uvedený zoznam všetkých podporovateľov projektu, ktorí prispeli do 31.03.2015 a súhlasili uvedením mena v zozname podporovateľov. Postupne Vám budú posielané aj príslušné darčeky, ktoré ste si vybrali podľa výšky vášho príspevku.

>PODPORUJTE NAĎALEJ, ABY AJ ZVYŠNÝCH 50% RIADITEĽOV DOSTALO DVD

Podporiť tento projekt však bude možné aj naďalej, pretože do ceľovej sumy 15.893€ nám stále chýba približne 2300€. Po dokončení DVD a kompletizácii balíčkov, ich už môžeme začať rozposielať na prvú polovicu zoznamu materských, základných a stredných škôl, pretože s vašou pomocou už máme pokrytú aj polovicu nákladov na poštovné. Veríme, že za ten čas sa podarí vyzbierať aj chýbajúcich 2300€, aby sme mohli zvyšné balíčky rozposlať aj na druhú polovicu škôl.

Preto vás opäť prosíme o propagáciu tohto projektu medzi vašimi priateľmi a známymi, aby sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu čo najskôr a rozposlať tak balíčky na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku!

Srdečne vám ďakujeme za vašu ochotu a pomoc! :)

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Príprava slovenského DVD s dokumntárnym filmom pre riaditeľov je v plnom prúde.

Prirpavili sme aj vizuálizáciu darčekov. Myslím, že sa vydarili. Čo poviete? :)

Ak máte čas, pomôžte nám zapojiť ľudí vo vašom okolí. Stači 5 minút. Motivujte ich emailom nech sa aj oni zapoja a prispejú na projekt cez našu stránku. Nie len že pomôžu chrániť deti pred Gender ideologiou, ale dostanú aj poďakovanie v podobe originálneh odarčeka. Stále chýbaju finančné prostriedky na rozoslanie DVD, preto si ceníma každú vašu pomoc. Vďaka.

Dole ešte prikladám tabulku s rozpisom darčekov. :)

Robert
Projektový koordinátor
 

P.S.
Za týžden zbierka končí a chýba nám cez 4000 eur. Prosím zapojte vaších známich. Každý príspevok veľmi pomôže. Vďaka.

 

TABUĽKA DARČEKOV:

 DARČEK
PRVÁČIK -
JEDNOTKÁR
TRIEDNY HOVORCA
OBĽÚBENÝ UČITEĽ
TELOCVIKÁR
ŠKOLNÍK 5xDVD na rozdávanie
RIADITEĽ 5xDVD +AUTOGRAM od Haradla Eiu na DVD
STAROSTA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR na DVD
MINISTER ŠKOLSTVA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
EL PRESIDENTEEE 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
+VLASTNÝ ODKAZ NARODU NA DVD

 

POHĽADNICA

 

DVD pre riaditelov
(s nadabovanym dokumentom Heralda Eiu)

 

ŠÁLKA PROJEKTU ŠPD
(HLAVOLAM bol nahradený šálkou, keď že ide o cennejší darćek)

 

LIETAJÚCI TANIER - STOP RODOVEJ IDEOLOGII


 


9 years ago

Občianske združenie Fórum života pripravilo informačný materiál ktorý dostanú riaditeia na školách. Materiál je veľmi kvalitne spracovaný čo po grafickej, ako aj obsahovej stránke. Pomôže riaditeľovi sa zoznámiť s trendom zavádzania rodovej ideológie vo svete a ukáže mu, aké absurdné dôsledky a riziká to predstavuje pre deti, rodičov a učiteľov.

Materiál ďalej rozoberá aktuálnu situáciu na Slovensku. Zhrňuje, aké zákony rodová loby na Slovensku už úspešne presadila a aké "stratégie" sa pripravujú. Brožúra sa venuje aj činnosti rôznych neziskových združení, ktoré navštevujú riaditeľov po Slovensku a ponúkajú im svoje rodové prednášky pre deti. Vďaka skvelej práci Fóra života budú mať riaditelia prehľad. Dostanú užitočnú pomôcku, ktorá im pomôže chránení deti pred rodovou ideológiou.

Robo

 


9 years ago

Milí priatelia a podporovatelia,

dnes je 25. februára 2015 a na účte nášho projektu máme 7380€ od 150-tich prispievateľov, čo predstavuje takmer polovicu nákladov celého projektu. Veľká vďaka za vašu ochotu a štedrosť!

Vyzbieranú sumu použijeme na slovenskú výrobu nórskeho dokumentu, ktorá bude stáť 1660€ (úprava videa, profesionálny slovenský dabing, nasadenie slovenských a anglických titulkov, výroba DVD menu). Potom nasleduje lisovanie 6000ks DVD pre školy v sume 3000€.

Na kompletizáciu balíčka v sume 3784€ nám chýba ešte asi 1000€. Kompletizácia obsahuje náklady na obálky, papier a tlač sprievodného listu, papier a tlač 10 stranovej výzvy lekárov a odborníkov a kompletizácia všetkých materiálov do jedného balíčka s DVD.

Po kompletizácii celého balíčka bude nasledovať jeho rozposlanie na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku. Poštovné bude stáť 4800€. Túto sumu musíme ešte stále vyzbierať.

Vzhľadom na to, že nám na úspešné ukončenie projektu stále chýba viac ako 6000€, rozhodli sme sa predĺžiť termín ukončenia zbierky z pôvodného 5.3.2015 na koniec marca, t.j. 31.3.2015.

Prosím vás o propagáciu tohto projektu medzi vašimi priateľmi a známymi, aby sme mohli balíčky začať v apríli rozposielať, a tak čím skôr varovať riaditeľov škôl na Slovensku pred ideologickou rodovou hrozbou!

S úctou a vďakou

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Milí naši podporovatelia,

v ostatnom čase sme svedkami toho, ako si rodová ideológia postupne razí svoju cestu na naše Slovensko. Po neplatnom referende pred dvomi týždňami vláda takmer okamžite vytiahla zo šuflíka a schválila sporný a veľkou časťou verejnosti neakceptovaný dokument - Celoštátnu stretégiu ochrany a podpory ľudských práv, ktorá dáva zelenú tejto ideológii už aj na Slovensku. Nasledujú dielčie stratégie a akčné plány na jednotlivých ministerstvách a výboroch, ktoré budú okrem iného určovať a ovplyvňovať aj obsah učebných osnov na školách prierezovo vo všetkých predmetoch.

Náš projekt "Škola patrí deťom" však má potenciál zabrániť týmto snahám a ochrániť naše deti a budúce generácie na Slovensku pred týmto nebezpečným vplyvom.

V ostatných týždňoch sme pripravovali slovenské spracovanie tohto nórskeho dokumentu v post-produkčnom štúdiu, kde bude v nasledujúcich týždňoch prebiehať úprava videa pre spracovanie na DVD, výroba slovenského dabingu a samotné lisovanie 6000ks DVD nosičov. K DVD bude tiež priložená výzva vyše 300 slovenských lekárov a odborníkov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

Nórsky dokument žurnalistu a sociológa Haralda Eiu získal mnoho ocenení od významných osobností odbornej svetovej akademickej obce. Niektoré z nich uvádzam nižšie. Pripájam tiež náhľad článku o dokumente z prestížneho nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zároveň vás prosím o propagáciu tohto projektu medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle, pretože potrebujeme finančne pokryť ešte druhú polovicu projektu, ktorú tvorí predovšetkým kompletizácia 6000ks balíčkov s DVD a poštovné na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku.

S vďakou za vašu podporu

Pavol, projektový koordinátor

 

"Vymývanie mozgov je skvelý dokument. Úchvatný od začiatku do konca, umožňuje divákom hlboký pohľad do vedy zaoberajúcej sa myslením človeka. Odhaľuje tiež isté hrôzostrašné fakty sociologických vied – ako niektoré systematicky zavádzajú svojich poslucháčov, prostredníctvom nevedomosti alebo ideológie. Mal by si ho povinne pozrieť každý, kto sa zaoberá vedou o mysli."
David Buss. Profesor psychológie, University of Austin, Texas.

 

"Vymývanie mozgov je vedecká žurnalistika ako má byť – inteligentná, informatívna, zábavná, a nadovšetko podnecuje k uvažovaniu. Anketár Harald Eia kladie bystré otázky prominentným britským, americkým a nórskym sociológom o tom, prečo sú muži a ženy rozdielni a prečo sa ľudia líšia v agresivite, inteligencii a sexuálnej orientácii. Britskí a americkí výskumníci tvrdia, že je to dané biológiou; nórski hovoria, že je to záležitosť kultúry a výchovy. Diváci sa v dokumente oboznámia so širokou škálou špičkového výskumu...a učia sa hľadať tradičnú múdrosť v príčinách ľudského správania. Vrelo odporúčam!"
Richard Lippa. Profesor psychológie, California State University.

 

"Tichá a nesúdiaca metóda rozhovoru bola vynikajúca pre vyvolanie neopatrných naivných vyjadrení sociológov a ich neobjektívnych „politicky korektných“ výpovedí a argumentov zameraných proti zohľadneniu akýchkoľvek biologických vplyvov zapojených do rozvoja osobnosti...gratulujem a ďakujem za vašu prácu."
Milton Diamond. Profesor medicíny, University of Hawaii.

 


9 years ago

Požehnaný čas všetkým ľuďom dobrej vôle! :)

Mám pre vás výbornú správu! Vďaka vám, našim podporovateľom, sa nám podarilo vyzbierať už vyše tretinu nákladov celého projektu!

To je pre nás impulz, aby sme mohli prejsť z fázy prípravy projektu k jeho realizácii. V najbližších dňoch teda rozbehneme rokovania so zvukovým a video-postprodukčným štúdiom o zmluvných podmienkach pre slovenskú produkciu filmu.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu!

Zároveň vás prosíme o propagáciu tejto kampane ďalej medzi vašimi priateľmi a známymi dobrej vôle, aby sa nám podarilo v stanovenom termíne dotiahnuť projekt do úspešného konca.

Pavol, projektový koordinátor

 


Custom text
Martin Ondo

9 years ago
100
Marek Ocilka

9 years ago
10
323
Dana Hudačová

9 years ago
5
Anonym

9 years ago
20
Alena Matuskova

9 years ago
50
Jozef Belko

9 years ago
20
Juraj Jenčo

9 years ago
10
Magdalena Fulopova

9 years ago
20
Anna Sliacka

9 years ago
10
Adam Marusak

9 years ago
20
Michal Makovník

9 years ago
5
Jozef Klena

9 years ago
15
Jakub Koncek

9 years ago
10
Michal Podstavek

9 years ago
30
Peter Paluš

9 years ago
5
Ján Kačic

9 years ago
10
Anonym

9 years ago
70
Anonym

9 years ago
10
Ružena Bažíková

9 years ago
10

PREHĽAD NOVINIEK:

 

8 years ago

Drahí priatelia, Vianoce sú predo dvermi a Vy ešte nemáte darček pre Vašich blízkych?

Objednajte si hodnotný balíček Škola patrí deťom ešte dnes a máte po starostiach! Pre veľký záujem o DVD po jeho rozposlaní na slovenské školy sme sa rozhodli umožniť jeho objednanie cez našu stránku http://www.zakrestanske.sk/Skola-patri-detom. Stačí kliknúť vpravo na tlačítko „Objednaj“, vyplniť potrebné údaje pre doručenie a odoslať. Balíček posielame za dobrovoľný príspevok, ktorý nám umožní pokryť naše náklady a ktorý môžete poslať až po obdržaní balíčka.

Balíček Škola patrí deťom obsahuje:

 • DVD s medzinárodne oceneným dokumentárnym filmom Haralda Eiu "Vymývanie mozgov" so slovenským dabingom

                                               

 • PUBLIKÁCIA: Odborné stanovisko troch stoviek slovenských psychiatrov a vedcov proti rodovej ideológii - 100% ARGUMENT na varovanie Vášho okolia!

                                          

 

 • BROŽÚRA: s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí, ktorú spracovala organizácia Fórum života.

                                                

Balíček Škola patrí deťom je vhodným darom najmä pre tých Vašich blízkych, ktorí pracujú ako učitelia, vychovávatelia, pedagógovia, psychológovia, ale aj pre všetkých rodičov a budúcich rodičov, ktorým nie je ľahostajný osud ich detí. Môže byť tiež podnetným darom aj pre dospievajúcich, ktorých vtiahne do sveta najnovších vedeckých poznatkov z biológie, neurológie, či genetiky.

Ak chcete dostať tento balíček ešte do Vianoc, je potrebné si ho objednať čím skôr.

Požehnaný čas adventu Vám prajem! Nech sa nenecháme vtiahnuť do nákupného ošiaľu supermarketov, ale nech sa radšej sústredíme na „hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“(Lk3,4), aby sa aj v našich srdciach mohla narodiť Láska!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí naši podporovatelia! 

Kampaň Škola patrí deťom, ktorou sme informovali riaditeľov a učiteľov po celom Slovensku o nebezpečenstve rodovej ideológie, zaujala aj redaktorov rádia Lumen, ktorí sa rozhodli venovať jej samostatnú reláciu s názvom Karmel.

Ústrednou témou relácie je rodina a nástrahy na ňu. V úvode sa hovorí o Akčnom pláne pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania práve v čase, keď riaditelia škôl obdržali náš balíček Škola patrí deťom. Akčný plán obsahuje 24 návrhov pre viaceré rezorty a úrady, hovorí o analýze prípadného uznania párov rovnakého pohlavia, o náhradnom rodičovstve pre LGBTI ľudí, ale aj o nových školských materiáloch. V prípade jeho schválenia by prišlo k zásahu do učebných osnov a ovplyvneniu výberu učebníc na školách v prospech rodovej ideológie.

V relácii sa ďalej hovorí o súčasnej kríze identity muža a ženy, ktorá následne spôsobuje krízu otcovstva a materstva, ktorú rodová ideológia len a len prehlbuje. Hosťami relácie sú Renáta OcilkováMária Raučinová, ktoré pracujú vo Výbore pre rodovú rovnosť pri rade vlády. Pani Ocilková pomenúva obsah a riziká rodového scitlivovania vo vzdelávacom procese. Vysvetľuje, že v rámci aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu, ktorého prierezovou témou je výchova k manželstvu a rodičovstvu, má pedagóg možnosť prizvať si v rámci výučby odborníkov, ktorí doplnia vzdelávanie o relevantné odborné poznatky. A tu je práve úloha našich riaditeľov, aby k deťom aj vďaka nášmu informačnému balíčku nepripustili samozvaných „odborníkov“, ktorí budú vyučovať vedecky nepodloženú rodovú teóriu, ktorá bude stále viac v deťoch prehlbovať krízu ich identity ako muža alebo ženy a nebudú v budúcnosti schopní stať sa dobrými otcami a mamami. V relácii sa tiež dozviete, čo môže robiť samotný rodič - či už doma vo výchove, ale aj v škole, ktorú jeho dieťa navštevuje, aby svoje dieťa chránil pred týmito nebezpečnými vplyvmi.

Veľa ľudí v dnešnej dobe namieta, že tieto veci na slovenských školách predsa nie sú a ani nikdy nebudú. Rodová ideológia je však rafinovaná ako had v rajskej záhrade a dobre sa skrýva pod rúškom ľudských práv. Kto by predsa mohol niečo namietať proti presadzovaniu rovnakých práv medzi mužmi a ženami? Avšak v nečakanej chvíli, keď sa všetci zmieria s myšlienkou "veď o nič nejde", had zaútočí a vypustí jed svojich poloprávd a lží, pozmenených významov slov a hier so slovíčkami, aby nakazil ľudské pokolenie a jeho identitu. Budú nasledovať otázky ako: Kto je to vlastne muž? Existuje vôbec muž? Je to predsa jedinec, ktorý má mužské pohlavie, ale cíti sa byť ženou a zaujíma sa (sexuálne) o mužov aj o ženy. Čo mu napíšeme do občianskeho preukazu? Do ktorých spŕch sa pôjde dieťa umyť po hodine telesnej výchovy a kam bude chodiť na toaletu? Kam to až všetko pôjde?

Pani Ocilková v relácii vymenúva konkrétne vzdelávacie programy, ktoré už dnes majú akreditáciu Ministerstva školstva, ako napríklad programy s názvom Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete; Rodová rovnosť a rodovo citlivá pedagogika; Rodovo citlivá výchova a ďalšie, nehovoriac o nových vzdelávacích programoch, ktoré by prišli so schválením Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019.

Predsedníčka občianskeho združenia Fórum Života pani Marcela Dobešová preto v relácii právom zdôrazňuje veľkosť poslania projektu „Škola patrí deťom“ pri výchove a vzdelávaní ďalších generácií hodnotných ľudí na Slovensku.

Relácia bola odvysielaná dňa 25.10.2015 a ak ste ju premeškali, môžete si ju vypočuť v archíve rádia alebo na našej stránke projektu.

 

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí priatelia,

náš balíček, ktorý varuje pred škodlivou rodovou ideológiou, dostali všetci riaditelia materských, základných a stredných škôl v ten správny čas! Materiály s odbornými informáciami obdržali práve v období, keď Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Tento rozporuplný materiál predstavuje ideologickú indoktrináciu do našich škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či je to v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Dokument nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej.

Prozreteľnosť však posielanie balíčkov načasovala veľmi dobre! Riaditelia škôl sa mohli včas oboznámiť s touto problematikou, a tak mali možnosť tiež reagovať na tento rozporuplný dokument, či už individuálne alebo prostredníctvom množstva organizácií, ktoré ho pripomienkovalo.

Tu sú niektoré z množstva pozitívnych reakcií riaditeľov:

Dobrý deň. Ďakujeme za balíček a materiál  k téme rodovej rovnosti  a vymývyniu mozgov. Každá pomôcka je pre nás prínosom. Pani riaditeľka ZŠ na východnom Slovensku.

Dobrý deň, dostali sme do školy materiál k projektu Škola deťom. Myslím si, že by pomohlo mojim kolegom, ak by mal každý jeden z nich tento informačný balíček. Mohol by si ho preštudovať individuálne a mal lepšiu možnosť vytvoriť si vlastný názor. Prevládajú dnes progender informácie, kampane, reklamy, toto je myslím prvá ponuka práve od Vás, pozrieť sa na vec z opačnej strany. Keďže učiteľov sa táto problematika dotýka v plnom rozsahu, mali by mať možnosť poznať čo najviac pre a proti, aby mohli zaujať vlastný postoj, a to nielen na základe osobných pocitov, ale aj argumentov odborníkov. Pani riaditeľka ZŠ na strednom Slovensku.

Ďakujem Vám za zaslanie výborného DVD-čka  "Stop genderizmu na školách!". Budeme ho premietať pedagógom i ďeťom. Pred Haraldom Eiom klobúk dole! Vďaka aj za brožúrku, tú už poznám. Je však výborná a potrebná. Prajem Vám hojnosť Božích milostí v zápase za zdravý rozum v popletenej dobe - aj skrze genderizmus. Pán riaditeľ ZŠ na strednom Slovensku.

Sledujte novinky projektu i naďalej!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Drahí podporovatelia! Dokázali sme to! Tento týždeň sme s vašou pomocou varovali všetkých riaditeľov materských, základných a stredných škôl na Slovensku pred škodlivou rodovou ideológiou!

Balíček s odbornými informáciami o rizikách zavádzania rodového scitlivovania detí do vyučovacieho procesu bol vo štvrtok 8.10.2015 v mene občianskeho združenia Fórum života poslaný na 3089 materských, 2258 základných a 859 stredných škôl, teda spolu na 6206 škôl!

Balíček obsahoval, ako sme avizovali, DVD s nadabovaným dokumentárnym filmom "Vymývanie mozgov" od nórskeho režiséra Haralda Eiu, ktorý poskytuje odborné názory popredných svetových vedcov k nevedeckým základom sociologickej rodovej teórie. Spolu s DVD bolo riaditeľom zaslané aj stanovisko slovenskej vedeckej obce "Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", ktorá bola zverejnená a publikovaná v roku 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a ktorú podpísalo viac ako 340 popredných slovenských profesorov, lekárov a odborníkov (www.rodovescitlivovanie.sk).

Riaditeľom bola do balíčka pribalená aj brožúra Fóra života s názvom "Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji" s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí súvisiacich s diskriminačným zavádzaním rodovej agendy do škôl a ďalších inštitúcií.

V sprievodnom liste predsedníčka Fóra života RNDr.Ing. Marcela Dobešová poďakovala riaditeľom za prácu a úsilie, s ktorým sa venujú deťom. Stručne predstavila zaslané materiály a požiadala riaditeľov, aby boli ostražití a kritickí a dôkladne sledovali učebné materiály a pomôcky s náznakmi rodovej výchovy detí, a tak chránili deti pred nebezpečným vplyvom tejto ideológie.

Všetky uvedené materiály boli zaslané v takejto štýlovej obálke:

Projekt "Škola patrí deťom" vznikol s cieľom poskytnúť riaditeľom škôl k tejto citlivej téme relevantné poznatky z odbornej vedeckej obce, aby vedeli správne reagovať a chrániť deti pred zavádzaním metód rodového scitlivovania do vzdelávacieho procesu.

S veľkou radosťou musím skonštatovať, že sa nám to úspešne podarilo a cieľ sme dosiahli, aj vďaka vašej štedrej podpore!! :) Za čo vám ešte raz úprimne zo srdca ďakujeme!!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Milí priatelia,

letné prázdniny preleteli ako stíhačka nad Sliačom a je tu opäť nový školský rok! My sme však ani počas leta nezaháľali a pilne sme pracovali na vašich odmenách a príprave balíčkov riaditeľom škôl. Úspešne sme navrhli a nechali vyrobiť všetky vaše sľúbené darčeky. Najviac nám dali zabrať DVDéčka určené pre hlavných sponzorov, ktoré mal podpísať sám autor dokumentu - známy nórsky herec Harald Eia. Napriek vyťaženosti hlavného protagonistu a tiež dovolenkovému obdobiu, nám podpísané DVD nosiče úspešne dorazili priamo z Nórska koncom augusta. Na prelome augusta a septembra sme teda vám - našim podporovateľom - rozoslali vyše 300 balíčkov so spomienkovými odmenami. Verím, že sa vám páčili! :)

V septembri sme robili aktualizáciu databázy všetkých materských, základných a stredných škôl a zistili sme, že nám oproti minulému roku, kedy sme projekt spustili, pribudlo takmer 300 škôl, takže sme museli urobiť dotlač všetkých materiálov, aby sme mohli balíčky rozposlať na všetkých, teraz už 6206! materských, základných a stredných škôl na Slovensku.

Takže všetko je už nachystané a môžme ísť na to!

Pavol, projektový koordinátor


8 years ago

Statoční spolubojovníci,

DVDéčka sú vyrobené! :) Celá zásielka 6000 kusov úspešne dorazila minulý týždeň! Je to celkom slušná kopa: 120 krabíc, pozrite sa na to:

Kvalita spracovania je naozaj profesionálna! Myslím, že sme odviedli ozajstný kus práce a financie, ktorými ste na projekt prispeli, sú naozaj efektívne využité!

Teraz sa bude do obalov vkladať vytlačené Stanovisko lekárov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Následne vám začneme zasielať darčeky, ktoré vám patria podľa výšky vášho príspevku. Niektorí teda dostanete už aj vyrobené DVD. Zároveň už začneme pripravovať aj balíčky pre riaditeľov škôl, ktoré plánujeme posielať začiatkom nového školského roku, ako sme avizovali.

Pre tých z vás, ktorí sa už neviete dočkať nadabovaného dokumentu, posielam video ukážku jeho časti:)

http://youtu.be/0eXLMMC1Pxw

 

s prianím požehnaných slnečných letných dní

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Drahí naši podporovatelia,

od mojej poslednej správy pred tromi týždňami štúdio zapracovávalo všetky naše pripomienky k mediálnemu obsahu DVD, aby bol výsledok naozaj výborný a už vám s potešením môžem oznámiť, že výrobné mašinky bežia na plné obrátky a 6000 kusov DVD pre riaditeľov slovenských materských, základných a stredných škôl sa v týchto dňoch už lisuje a vyrába!

Úspešne sme dokončili už aj grafické spracovanie výzvy lekárov o škodlivosti rodovej výchovy na duševný vývin detí, ktorá bude vo forme bookletu - brožúry vložená vnútri obalu DVD. Výzva pôjde v najbližších dňoch do tlače.

Vzhľadom na to, že celý náklad 6000ks DVD bude k nám dodaný až posledný júnový týždeň a riaditelia škôl už budú myšlienkami na dovolenke, rozhodli sme sa celý balíček posielať na školy až koncom prázdnin, prípadne začiatkom septembra, kedy budú riaditelia schopní venovať tejto problematike viac času a pozornosti aj v rámci prípravy pedagógov a učebných plánov na daný školský rok. DVD pre vás spolu s darčekovými predmetmi, ktoré vám patria podľa výšky vášho príspevku, vám samozrejme budeme priebežne posielať už v júli.

Na záver sa vám chcem ešte raz poďakovať za vašu podporu a trpezlivosť! :)

Budeme vás i naďalej informovať o ďalšom priebehu.

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Priatelia, dnes mám pre vás opäť skvelé správy!

Bohu známy darca svojím štedrým príspevkom vo výške 323€ dňa 20.5.2015 pomohol dosiahnuť cieľovú sumu projektu!

Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom a podporovateľom tohto projektu a týmto ukončujeme prispievanie na kampaň Škola patrí deťom!

STAV PROJEKTU:

V spolupráci s občianskym zdužením Fórum Života sme dokončili brožúru Gender, ktorá popisuje konkrétne absurdné situácie, ktoré sa už v zahraničí dejú v dôsledku presadzovania rodovej ideológie a ktoré už vznikajú aj na našom Slovensku. Brožúra je už vytlačená pre náš projekt v celkovom náklade 6000ks.

Dokončili sme už aj grafiku obalu DVD. Sľúbil som, že vám ju ukážem, tak nech sa páči:

Včera sme dostali zo štúdia k odsúhlaseniu aj finálnu verziu DVD, na ktorom sme okrem dokumentu Haralda Eiu dokončovali bonusový materiál – rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré na Slovensku prichádzajú do kontaktu s rodovou ideológiou, ako aj videopozdrav od hlavného protagonistu Haralda Eiu, ktorý sme použili ako intro pri vložení DVD do prehrávača. Ku konečnej verzii sme však mali ešte pripomienky, ktoré budú musieť v štúdiu zapracovať, aby bol výsledok naozaj dobrý a prepracovaný.

V týchto dňoch ešte dokončujeme konečnú podobu Výzvy lekárov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Táto brožúra bude vo forme bookletu vložená vnútri obalu DVD.

Všetky materiály budú vložené v elegantnej, graficky potlačenej obálke s logom nášho projektu.

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Milí naši priatelia a podporovatelia!

Tento týždeň sme dostali do rúk pracovnú verziu nášho DVD. Musím povedať, že sa mi veľmi páči:) Je na ňom kompletne nadabovaný dokumentárny film Vymývanie mozgov v slovenskom jazyku, vrátane výberu slovenských aj anglických titulkov (aby si film mohli pozrieť aj nepočujúci a zahraniční diváci) ako aj pekné grafické spracovanie DVD menu.

V súčasnosti ešte upravujeme bonusový materiál, v ktorom budú o projekte hovoriť známe osobnosti, ktoré sa venujú tejto problematike a teraz príde to prekvapenie:

Podarilo sa nám zohnať exkluzívne video k nášmu projektu priamo od hlavného protagonistu filmu - Haralda Eiu! Prihovára sa v ňom budúcim adresátom našich balíčkov - riaditeľom škôl a predstavuje im v skratke tento dokument. Video použijeme ako intro pri spúšťaní DVD.

Verím, že sa nám budúci týždeň podarí ukázať aj grafický náhľad DVD, na dokončení ktorého momentálne grafici intenzívne pracujú. Po definitívnom schválení pracovnej verzie pôjde konečná verzia DVD do výroby, ktorá bude pri počte 6000 kusov trvať približne dva týždne. Počas tejto doby budeme pracovať na vytlačení sprievodného listu k celému balíčku, ktorého pracovnú verziu už máme tiež dokončenú a odsúhlasenú, ako aj na tlači upravenej brožúry Fóra života, ktorá hovorí o dôsledkoch rodovej ideológie v zahraničí a už aj na Slovensku. Zároveň budeme pracovať na výrobe vašich darčekov! :)

Na poslanie balíčka na všetky školy (poštovné) nám už, vďaka vašej štedrej podpore, chýba len približne 1000€. Veríme, že sa do záverečnej fázy rozposielania balíčkov tieto prostriedky ešte nazbierajú.

Všetkým vám patrí srdečná vďaka! Boh vás žehnaj za vašu lásku a štedrosť!

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa stotožnili s myšlienkou tohto projektu a podporili ho! :)

Dnes o polnoci končí oficiálna fáza prispievania. Za štyri mesiace tento projekt podporilo bez mála 300 ľudí v celkovej sume takmer 13.600€, čo predstavuje 86% celkových nákladov projektu. Je pre nás veľkým povzbudením, že vám nie je ľahostajný osud ďalších generácií na Slovensku a je to pre nás aj záväzok, aby sme tieto zdroje efektívne využili na náš spoločný cieľ.

>STAV PROJEKTU ŠPD

Slovenská produkcia filmu je takmer dokončená. V najbližšej dobe budeme tvoriť grafický návrh obalu a potlače nosiča DVD. Budeme pracovať na výrobe DVD menu, v rámci ktorého by mal byť ako bonusový materiál aj videokomentár osobností, ktoré sa na Slovensku zaoberajú touto problematikou. V bonusovom materiáli chystáme aj jedno prekvapenie!

V samotnom menu DVD, ako aj na vnútornej strane obalu, bude uvedený zoznam všetkých podporovateľov projektu, ktorí prispeli do 31.03.2015 a súhlasili uvedením mena v zozname podporovateľov. Postupne Vám budú posielané aj príslušné darčeky, ktoré ste si vybrali podľa výšky vášho príspevku.

>PODPORUJTE NAĎALEJ, ABY AJ ZVYŠNÝCH 50% RIADITEĽOV DOSTALO DVD

Podporiť tento projekt však bude možné aj naďalej, pretože do ceľovej sumy 15.893€ nám stále chýba približne 2300€. Po dokončení DVD a kompletizácii balíčkov, ich už môžeme začať rozposielať na prvú polovicu zoznamu materských, základných a stredných škôl, pretože s vašou pomocou už máme pokrytú aj polovicu nákladov na poštovné. Veríme, že za ten čas sa podarí vyzbierať aj chýbajúcich 2300€, aby sme mohli zvyšné balíčky rozposlať aj na druhú polovicu škôl.

Preto vás opäť prosíme o propagáciu tohto projektu medzi vašimi priateľmi a známymi, aby sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu čo najskôr a rozposlať tak balíčky na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku!

Srdečne vám ďakujeme za vašu ochotu a pomoc! :)

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Príprava slovenského DVD s dokumntárnym filmom pre riaditeľov je v plnom prúde.

Prirpavili sme aj vizuálizáciu darčekov. Myslím, že sa vydarili. Čo poviete? :)

Ak máte čas, pomôžte nám zapojiť ľudí vo vašom okolí. Stači 5 minút. Motivujte ich emailom nech sa aj oni zapoja a prispejú na projekt cez našu stránku. Nie len že pomôžu chrániť deti pred Gender ideologiou, ale dostanú aj poďakovanie v podobe originálneh odarčeka. Stále chýbaju finančné prostriedky na rozoslanie DVD, preto si ceníma každú vašu pomoc. Vďaka.

Dole ešte prikladám tabulku s rozpisom darčekov. :)

Robert
Projektový koordinátor
 

P.S.
Za týžden zbierka končí a chýba nám cez 4000 eur. Prosím zapojte vaších známich. Každý príspevok veľmi pomôže. Vďaka.

 

TABUĽKA DARČEKOV:

 DARČEK
PRVÁČIK -
JEDNOTKÁR
TRIEDNY HOVORCA
OBĽÚBENÝ UČITEĽ
TELOCVIKÁR
ŠKOLNÍK 5xDVD na rozdávanie
RIADITEĽ 5xDVD +AUTOGRAM od Haradla Eiu na DVD
STAROSTA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR na DVD
MINISTER ŠKOLSTVA 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
EL PRESIDENTEEE 5xDVD +AUTOGRAM +HLAVNY SPONZOR +FOTO SNAMI
+VLASTNÝ ODKAZ NARODU NA DVD

 

POHĽADNICA

 

DVD pre riaditelov
(s nadabovanym dokumentom Heralda Eiu)

 

ŠÁLKA PROJEKTU ŠPD
(HLAVOLAM bol nahradený šálkou, keď že ide o cennejší darćek)

 

LIETAJÚCI TANIER - STOP RODOVEJ IDEOLOGII


 


9 years ago

Občianske združenie Fórum života pripravilo informačný materiál ktorý dostanú riaditeia na školách. Materiál je veľmi kvalitne spracovaný čo po grafickej, ako aj obsahovej stránke. Pomôže riaditeľovi sa zoznámiť s trendom zavádzania rodovej ideológie vo svete a ukáže mu, aké absurdné dôsledky a riziká to predstavuje pre deti, rodičov a učiteľov.

Materiál ďalej rozoberá aktuálnu situáciu na Slovensku. Zhrňuje, aké zákony rodová loby na Slovensku už úspešne presadila a aké "stratégie" sa pripravujú. Brožúra sa venuje aj činnosti rôznych neziskových združení, ktoré navštevujú riaditeľov po Slovensku a ponúkajú im svoje rodové prednášky pre deti. Vďaka skvelej práci Fóra života budú mať riaditelia prehľad. Dostanú užitočnú pomôcku, ktorá im pomôže chránení deti pred rodovou ideológiou.

Robo

 


9 years ago

Milí priatelia a podporovatelia,

dnes je 25. februára 2015 a na účte nášho projektu máme 7380€ od 150-tich prispievateľov, čo predstavuje takmer polovicu nákladov celého projektu. Veľká vďaka za vašu ochotu a štedrosť!

Vyzbieranú sumu použijeme na slovenskú výrobu nórskeho dokumentu, ktorá bude stáť 1660€ (úprava videa, profesionálny slovenský dabing, nasadenie slovenských a anglických titulkov, výroba DVD menu). Potom nasleduje lisovanie 6000ks DVD pre školy v sume 3000€.

Na kompletizáciu balíčka v sume 3784€ nám chýba ešte asi 1000€. Kompletizácia obsahuje náklady na obálky, papier a tlač sprievodného listu, papier a tlač 10 stranovej výzvy lekárov a odborníkov a kompletizácia všetkých materiálov do jedného balíčka s DVD.

Po kompletizácii celého balíčka bude nasledovať jeho rozposlanie na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku. Poštovné bude stáť 4800€. Túto sumu musíme ešte stále vyzbierať.

Vzhľadom na to, že nám na úspešné ukončenie projektu stále chýba viac ako 6000€, rozhodli sme sa predĺžiť termín ukončenia zbierky z pôvodného 5.3.2015 na koniec marca, t.j. 31.3.2015.

Prosím vás o propagáciu tohto projektu medzi vašimi priateľmi a známymi, aby sme mohli balíčky začať v apríli rozposielať, a tak čím skôr varovať riaditeľov škôl na Slovensku pred ideologickou rodovou hrozbou!

S úctou a vďakou

Pavol, projektový koordinátor


9 years ago

Milí naši podporovatelia,

v ostatnom čase sme svedkami toho, ako si rodová ideológia postupne razí svoju cestu na naše Slovensko. Po neplatnom referende pred dvomi týždňami vláda takmer okamžite vytiahla zo šuflíka a schválila sporný a veľkou časťou verejnosti neakceptovaný dokument - Celoštátnu stretégiu ochrany a podpory ľudských práv, ktorá dáva zelenú tejto ideológii už aj na Slovensku. Nasledujú dielčie stratégie a akčné plány na jednotlivých ministerstvách a výboroch, ktoré budú okrem iného určovať a ovplyvňovať aj obsah učebných osnov na školách prierezovo vo všetkých predmetoch.

Náš projekt "Škola patrí deťom" však má potenciál zabrániť týmto snahám a ochrániť naše deti a budúce generácie na Slovensku pred týmto nebezpečným vplyvom.

V ostatných týždňoch sme pripravovali slovenské spracovanie tohto nórskeho dokumentu v post-produkčnom štúdiu, kde bude v nasledujúcich týždňoch prebiehať úprava videa pre spracovanie na DVD, výroba slovenského dabingu a samotné lisovanie 6000ks DVD nosičov. K DVD bude tiež priložená výzva vyše 300 slovenských lekárov a odborníkov o škodlivosti rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

Nórsky dokument žurnalistu a sociológa Haralda Eiu získal mnoho ocenení od významných osobností odbornej svetovej akademickej obce. Niektoré z nich uvádzam nižšie. Pripájam tiež náhľad článku o dokumente z prestížneho nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zároveň vás prosím o propagáciu tohto projektu medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle, pretože potrebujeme finančne pokryť ešte druhú polovicu projektu, ktorú tvorí predovšetkým kompletizácia 6000ks balíčkov s DVD a poštovné na všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku.

S vďakou za vašu podporu

Pavol, projektový koordinátor

 

"Vymývanie mozgov je skvelý dokument. Úchvatný od začiatku do konca, umožňuje divákom hlboký pohľad do vedy zaoberajúcej sa myslením človeka. Odhaľuje tiež isté hrôzostrašné fakty sociologických vied – ako niektoré systematicky zavádzajú svojich poslucháčov, prostredníctvom nevedomosti alebo ideológie. Mal by si ho povinne pozrieť každý, kto sa zaoberá vedou o mysli."
David Buss. Profesor psychológie, University of Austin, Texas.

 

"Vymývanie mozgov je vedecká žurnalistika ako má byť – inteligentná, informatívna, zábavná, a nadovšetko podnecuje k uvažovaniu. Anketár Harald Eia kladie bystré otázky prominentným britským, americkým a nórskym sociológom o tom, prečo sú muži a ženy rozdielni a prečo sa ľudia líšia v agresivite, inteligencii a sexuálnej orientácii. Britskí a americkí výskumníci tvrdia, že je to dané biológiou; nórski hovoria, že je to záležitosť kultúry a výchovy. Diváci sa v dokumente oboznámia so širokou škálou špičkového výskumu...a učia sa hľadať tradičnú múdrosť v príčinách ľudského správania. Vrelo odporúčam!"
Richard Lippa. Profesor psychológie, California State University.

 

"Tichá a nesúdiaca metóda rozhovoru bola vynikajúca pre vyvolanie neopatrných naivných vyjadrení sociológov a ich neobjektívnych „politicky korektných“ výpovedí a argumentov zameraných proti zohľadneniu akýchkoľvek biologických vplyvov zapojených do rozvoja osobnosti...gratulujem a ďakujem za vašu prácu."
Milton Diamond. Profesor medicíny, University of Hawaii.

 


9 years ago

Požehnaný čas všetkým ľuďom dobrej vôle! :)

Mám pre vás výbornú správu! Vďaka vám, našim podporovateľom, sa nám podarilo vyzbierať už vyše tretinu nákladov celého projektu!

To je pre nás impulz, aby sme mohli prejsť z fázy prípravy projektu k jeho realizácii. V najbližších dňoch teda rozbehneme rokovania so zvukovým a video-postprodukčným štúdiom o zmluvných podmienkach pre slovenskú produkciu filmu.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu!

Zároveň vás prosíme o propagáciu tejto kampane ďalej medzi vašimi priateľmi a známymi dobrej vôle, aby sa nám podarilo v stanovenom termíne dotiahnuť projekt do úspešného konca.

Pavol, projektový koordinátor

 


15989EUR
Z CELKOVO 15894 EUR

324
PODPOROVATEĽOV


100%
Tento projekt začal 23.11.2014
Projekt môžete stále podporiť.

Vyberte si darček

 

O stránke:

 • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
 • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
 • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku